Print

Одељење за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (ДДД)

Одељење обавља следеће услуге:

Клијенти Одељења:

Овај посао обавља техничар одељења ДДД који је обучен и едукован за руковање са отровима под стручним надзором лекара специјалисте епидемиолога.

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Контакт телефон: 022 610 511, лок 108.