Директор завода

Прим. др Нада Зец Петковић, спец. соц.мед.

Помоћници директора

др Бранка Малбашић Зечевић, спец.соц.медицине, помоћник директора за медицинска питања

Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука, помоћник директора за квалитет

Руководилац лабораторије за квалитет

Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука

Представник руководства за квалитет

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн.,технички руководилац лабораторије за квалитет

Начелници Центара

Прим.др Нада Зец Петковић, спец.соц.мед., Начелник Центра за промоцију здравља

др Бранка Малбашић Зечевић, спец.соц.мед.,начелник Центра за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком

др Марија Лазаревић, спец.епид., начелник Центра за контролу и превенцију болести

др Зинаида Сретеновић, спец.хигијене, начелник Центра за хигијену и хуману екологију

др Ружица Трифуновић, спец.микроб., начелник Центра за микробиологију

Шефови медицинских одељења:

др Маја Голубовић, спец.микроб., шеф Одељења клиничке микробиологије

др Татјана Рогуља-Орељ, спец.хигијене, шеф Одељења за хигијену и медицинску екологију

Весна Мартиновић, дипл. пх, спец.санит.хемије, шеф Одељења санитарне хемије и екотоксикологије

др Ружица Трифуновић, спец.микроб., шеф Одељења санитарне микробиологије

др Марија Миловановић, спец.епид., шеф Одељења епидемиологије

Технички руководиоци:

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн. у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Костић Јадранка, магистар пољопривредних наука у Центру за микробиологију

Шефови немедицинских одељења:

Антонић Тамара, дипл.правник, Шеф одељења правно техничких послова

Никола Сапун, дипл.инф., Шеф одељења за информатику са биостатистиком:

Телеки Наташа, Специјалиста струковни економиста, Шеф одељења економско-финансијских послова

Главни техничари:

Весна Нешић, струковна медицинска сестра, Главни техничар Завода

Петковић Светлана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за микробиологију

Банош Александра, хемијско-технолошки техничар, главни техничар у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Лазић Мира, виши санитарни техничар, главни техничар у Одељењу за хигијену и медицинску екологију

Белушевић Снежана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком и Центра за промоцију здравља

Достанић Зорица, санитарни техничар, главни техничар у Центру за контролу и превенцију болести