Print

Центар за микробиологију

Организација:

Одељење клиничке микробиологије

Одсек за бактериолошку дијагностику

Врх

Одсек за подлоге и стерилизацију

Врх

Одсек за паразитарне болести и серологију

Врх

Одељење санитарне микробиологије

Одсек за испитивање вода врши испитивање узорака воде:

Врх

Одсек за испитивање намирница врши испитивање узорака намирница:

Врх

Одсек за испитивање брисева врши испитивање узорака:

Врх