Print

Центар за контролу и превенцију болести

У оквиру Одељења епидемиологије, Центра за контролу и превенцију болести организовани су:

Одсек за епидемиолошки надзор бави се:

Епидемиологијом заразних болести:

Превенцијом и сузбијањем болничких инфекција кроз:

Надзором над спровођењем имунизације на територији Срема кроз:

Епидемиологијом незаразних болести:

врх

У оквиру Одсека за здравствени надзор и ДДД раде:

Амбуланта за вакцинацију

Услуге које се обављају у амбуланти за вакцинацију:

Тренутно расположиве вакцине у амбуланти за вакцинацију могу се видети овде.

Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ

Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ и АИДС у Заводу за заштиту здравља Сремска Митровица ради од 2002. године. У Саветовалишту је могуће обавити саветовање о ризику да се оболи од ХИВ-а и полно преносивих болести као и анонимно тестирање на ХИВ и за сад су тестови бесплатни. Није потребан упут лекара ни здравствена књизица.

Коме је намењено саветовалиште?

Радно време Саветовалишта: од 8 до 14h сваког радног дана.

Телефон за информације о раду саветовалиста за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ 022 610 511 лок 108

Клијентима саветовалиста је омогућено да се обрате путем електронског саветовалишта директно епидемиологу који ради у саветовалишту и да поставе питања везана за ризик од преношења ХИВа и полно преносивих болести на емаил :смепид@птт.yу. Одговор на Ваше питање очекујте у року 7 дана.

врх

У оквиру одсека за здравствени надзор и ДДД обављају се:

ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ (Санитарни прегледи)

Обавезан здравствени преглед (санитарни преглед) обавља се код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша који се врши ради спречавања појаве заразних болести, под условима, у роковима и на начин прописан важећом Законском регулативом. (Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, Сл. гласник РС бр. 20/2006)

Ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа?

Обавезном здравственом (или санитарном) прегледу подлежу лица запослена на пословима:

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

За информације о услугама кликните овде.

врх

Услуге ДДД (дезинфекције, дезинсекције и дератизације)

Услуге ДДД врше се од 2004 године, након добијања решења од стране Министарства здравља Србије којим се утврђује да испуњава прописане услове за рад (решење бр 512-01-00070/2019-10 од 16.07.2019 године).

За информације о услугама кликните овде.

врх