• Aртешке чесме Tрећи квартал2020
  Written on Tuesday, 10 November 2020 11:15 in Квалитет воде Read 422 times
 • Саопштење о квалитету воде са артешке чесме код хале СЦ Пинки у Сремској Митровици
  Дана 24.09.2019. године, стручна служба Завода за јавно здравље Сремска Митровица узорковала је воду за пиће са артешке чесме код хале СЦ Пинки у Сремској Митровици. Резултати лабораторијских испитивања су показали да је вода микробиолшки и физичко-хемијски исправна и одговара захтевима дефинисаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл.лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99., те је сходно томе ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА за пиће.
  На основу Извештаја о испитивању надлежна служба ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је уклонила таблу са натписом да вода није за пиће.
  До краја текуће године извршиће се још једно узорковање и анализа воде са напред поменуте артешке чесме, и резултати ће се објавити на веб страници Завода.
  Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
  Сретеновић др Зинаида, спец.хигијене и суб.спец. исхране
  У Сремској Митровици, 29.10.2019.
  Written on Tuesday, 29 October 2019 11:04 in Квалитет воде Read 835 times
 • САОПШТЕЊЕ (трећи квартал-ПРОШИРЕНО за 3 артешке чесме)
  Written on Thursday, 05 September 2019 06:07 in Квалитет воде Read 902 times
 • САОПШТЕЊЕ (трећи квартал)
  Вода за пиће која се дистрибуира грађанима Сремске Митровице је хигијенски исправна и здравствено безбедна,на основу бактериолошких и физичко-хемијских испитивања извршених у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица од јануара до 20.08. 2019. године. Контрола квалитета воде за пиће обавља се редовно, по основу уговора између ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а у складу са законском регулативом. Евентуално уочена одступања од прописаних вредности одмах се јављају ЈКП „Водовод“ као и санитарној инспекцији, како би се предузеле одговарајуће мере за довођење квалитета воде у прописно стање.за пиће. Не постоје пријаве цревно-заразних болести у овом временском периоду, чији узрок је неисправна вода за пиће.

  Начелник Центра за хигијену и хуману екологију
  Сретеновић др Зинаида
  Спец.хигијене и субспецијалиста за
  исхрану здравих и болесних људи
  Written on Tuesday, 20 August 2019 06:55 in Квалитет воде Read 865 times
 • САОПШТЕЊЕ (други квартал)
  Written on Monday, 12 August 2019 12:26 in Квалитет воде Read 863 times