Вакцина против беснила даје се лицима која су доживела повреду од животиње сумњиве на беснило. Могућа је превентивна вакцинација код лица која су у повећаном ризику од инфекције и то код ветеринара,. ветеринарских техничара, ловаца, ловочувара, шумара и других лица у повецаном ризику од ове инфекције.