Вакцина се преоручује лицима у повећаном ризику од хепатитиса Б посебно здравственим радницима, лицима која болују од дијабетеса, лицима на хемодијализи, интравенским наркоманима, лицима која живе са особом која је HbsAg позитивна, особљу и штићеницима посебних инсититуција, особама изложеним повећаном ризику због свог сексуалног понашања.

Вакцина се даје у три дозе, ( прва доза одмах, друга након месец дана и трећа након пет месеци од друге дозе). Ревакцинација није предвиђена сем код лица на хемодијализи и код особа са ослабљеном отпроношћу организма.