Где се обавља санитарни преглед?

  • У Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, ул. Стари шор 47, приземље десно
  • У организацији наручиоца (терен) према договору

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Шта је све потребно да би се обавио санитарни преглед?

  • Уредно попуњена санитарна књижица
  • Фотографија
  • Узорак столице
  • За фирме, списак радника оверен од послодавца а за појединце - појединачне упутнице које морају имати следеће податке: Тачан назив и седиште фирме, име и презиме радника.
  • Поврда о уплати (уплата се може вршити на благајни завода или жирално (број жиро рачуна и предрачун се може добити на тел/фаx 022 636 509)
  • По обављеном санитарном прегледу, санитарне књижице је потребно преузети лично, а за фирме преузимање врши овлашћено лице уз потпис о преузимању.

Радно време:

Обављање здравствених прегледа и пријем материјала за лабораторијски преглед врши се:

  • сваким радним даном 7:00-11.00h сем уторка и четвртка кад је радно време од 08.30-11.00h

Издавање санитарних књижица

  • сваким радним даном од 12:00-14:00h

Контакт телефон: 022 610 511 лок 117

За информације ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа кликните овде.