Завод је акредитовао методе за узорковање и лабораторијско испитивање у складу за SRPS ISO/IEC 17025.. Учешћем у ПТ активностима (међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу), употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања.

Предмети опште употребе

Завод пружа следеће услуге из области анализе узорака предмета оште употребе:
  • Проверава усаглашеност производа са важећим Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет у Републици Србији и важећој регулативи у ЕУ за пластичну амбалажу и посуђе које је у контакту са храном (COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 и Дечје играчке према SRPS EN 71-3, Безбедност дечјих играчака- Део 3: Миграција одређених елемената
  • Анализа параметари по захтеву корисника услуга
Лабораторије Завода врше физичко-хемијске и микробиолошке анализе следећих врста предмета опште употребе:
  • Посуђе и прибор од различитих материјала
  • Амбалаже за храну од различитих материјала
  • Дечје играчке
  • Средства и прибор за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела
  • Средства за одржавање чистоће у домаћинству
Сви потенцијални корисници наших услуга за испитивање треба да доставе поштом, факсом, електронском поштом, или лично:
-захтев за узорковање / захтев за понуду и анализу с називом и седиштем фирме, матичним бројем и жиро рачуном, ПИБ, начин контактирања и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама;
-спецификацију произвођача по потреби.

Захтев можете послати електронском поштом на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом 022/636-509, или донети лично у Завод.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:
022/610-511 локал 115, или 064/809-2909 Одсек за пријем и узорковање;
022/610-511 локал 107, или 064/809-2905, начелник Центра за хигијену и хуману екологију др Татјана Рогулја-Орељ, специјалиста хигијене This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наша установа склапа уговоре са свим пословним субјектима који су заинтересовани за редовну контролу.