Одељење за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (ДДД)

Одељење обавља следеће услуге:

  • Услуге дезинфекције
  • Услуге дезинсекције (сузбијање инсеката)
  • Услуге дератизације (сузбијање глодара)

Клијенти Одељења:

  • Предузећа и друга правна лица;
  • Грађани;
  • Државне институције;
  • Друге здравствене установе

Овај посао обавља техничар одељења ДДД који је обучен и едукован за руковање са отровима под стручним надзором лекара специјалисте епидемиолога.

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Контакт телефон: 022 610 511, лок 108.