Завршни рачуни


PDF dokument Завршни_рачун_2020god. Preuzmite dokument
PDF dokument Завршни_рачун_2021god. Preuzmite dokument
PDF dokument Завршни_рачун_2022god. Preuzmite dokument
PDF dokument Завршни_рачун_2023god. Preuzmite dokument

Тромесечни финансијски извештај


PDF dokument Тромесечни_извештај_2020god. Preuzmite dokument
PDF dokument Тромесечни_извештај_2021god. Preuzmite dokument
PDF dokument Тромесечни_извештај_2022god. Preuzmite dokument
PDF dokument Тромесечни_извештаj_2023god. Preuzmite dokument
PDF dokument Тромесечни_извештај_2024god. Preuzmite dokument

Шестомесечни финансијски извештај


PDF dokument Шестомесечни_извештај_2020god. Preuzmite dokument
PDF dokument Шестомесечни_извештај_2021god. Preuzmite dokument
PDF dokument Шестомесечни_извештај_2022god. Preuzmite dokument
PDF dokument Шестомесечни_извештај_2023god. Preuzmite dokument

Деветомесечни финансијски извештај


PDF dokument Деветомесечни_извештај_2020god. Preuzmite dokument
PDF dokument Деветомесечни_извештај_2021god. Preuzmite dokument
PDF dokument Деветомесечни_извештај_2022god. Preuzmite dokument
PDF dokument Деветомесечни_извештај_2023god. Preuzmite dokument

Дванаестомесечни финансијски извештај


PDF dokument Дванаестомесечни_извештај_2020god. Preuzmite dokument
PDF dokument Дванаестомесечни_извештај_2021god. Preuzmite dokument
PDF dokument Дванаестомесечни_извештај_2022god. Preuzmite dokument
PDF dokument Дванаестомесечни_извештај_2023god. Preuzmite dokument