Поседујемо следеће сертификате:


Копију сертификата о акредитацији можете видети овде.
Копију сертификату за SRPS ISO 9001:2015 (SRP) можете видети овде.
Копију сертификату за SRPS ISO 9001:2015 (ENG) можете видети овде.
Копију решења за буку можете видети овде.
Копију решења за ваздух можете видети овде.
Копију решења за отпадне воде можете видети овде.