в.д. директор завода

др Мирослава Шево, спец. опште медицине

Помоћници директора

др Бранка Малбашић Зечевић, спец.соц.медицине, помоћник директора за медицинска питања

Жаклина Љубичић, спец.токсиколишке хем. и спец. менаџмента у здравству, помоћник директора за квалитет

Драгица Михајловић, дипл.правник, помоћник директора за правна питања

Руководилац лабораторије за квалитет

Жаклина Љубичић, спец.токсиколишке хем. и спец. менаџмента у здравству

Представник руководства за квалитет

Жаклина Љубичић, спец.токсиколишке хем. и спец. менаџмента у здравству

Начелници Центара

др Бранка Малбашић Зечевић, спец.соц.мед.,начелник Центра за промоцију здравља, анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком

др Марија Лазаревић, спец.епид., начелник Центра за контролу и превенцију болести

др Татјана Рогулја-Орељ, спец.хигијене, начелник Центра за хигијену и хуману екологију

др Катарина Чудић, спец.медицинске микроб., начелник Центра за микробиологију

Шефови медицинских одељења/одсека:

др Катарина Чудић, спец.медицинске микроб., шеф Одељења клиничке микробиологије

др Ивана Матијашевић, спец.хигијене, шеф Одељења за хигијену и медицинску екологију

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн, шеф Одељења санитарне хемије и екотоксикологије

др Јасмина Медић, спец.медицинске микроб., шеф Одељења санитарне микробиологије

др Наташа Трифуновић, спец.медицинске микроб., шеф Одсека за паразитне болести и серологију

др Марија Миловановић, спец.епид., шеф Одељења епидемиологије

Жаклина Љубичић, спец.токсик.хемије., шеф одсека за екотоксикологију

Милка Бурлица, дипл.инг. заштите животне средине, шеф одсека за заштиту животне средине.

Технички руководиоци:

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн. у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Биљана Радовановић, проф.биологије, у Центру за микробиологију

Шефови немедицинских одељења:

Антонић Тамара, дипл.правник, Шеф одељења правно техничких послова

Телеки Наташа, Специјалиста струковни економиста, Шеф одељења економско-финансијских послова

Главни техничари:

Нешић Вeсна , струковна медицинска сестра, Главни техничар Завода

Петковић Светлана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Одељењу за санитарну микробиологију

Станковић Душко, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Одељењу за клиничку микробиологију

Банош Александра, хемијско-технолошки техничар, главни техничар у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Лазић Мира, виши санитарни техничар, главни техничар у Одељењу за хигијену и медицинску екологију

Белушевић Снежана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком и Центра за промоцију здравља

Достанић Зорица, санитарни техничар, главни техничар у Центру за контролу и превенцију болести

Лице за заштиту података о личности

Антонић Тамара, дипл.правник, Шеф одељења правних и техничких послова, Сремска Митровица, Стари шор 47, контакт телефон; 064/80-929-04