Центар за микробиологију

Организација:

Одељење клиничке микробиологије

Одсек за бактериолошку дијагностику

 • врши пријем и узорковање материјала за преглед
 • евидентира и прослеђује примљене узорке у лабораторију
 • врши лабораторијска испитивања
 • издаје резултате испитивања корисницима услуга

Врх

Одсек за подлоге и стерилизацију

  • припрема хранљиве подлоге
  • припрема лабораторијско посуђе за прање и стерилизацију

Врх

Одсек за паразитарне болести и серологију

   • обрађује узорке и врши идентификацију паразита и протозоа
   • у оквиру серологије врши детекцију антигена и антитела у узорцима крви и дијагностици бактеријских и вирусних инфекција

Врх

Одељење санитарне микробиологије

Одсек за испитивање вода врши испитивање узорака воде:

 • воде за пиће из водовода и бунара
 • површинских вода o природних вода (минералних, изворских, стоних)

Врх

Одсек за испитивање намирница врши испитивање узорака намирница:

 • меса и производа од меса
 • млека и производа од млека
 • зачина, беланчевинастих производа и адитива
 • осталих животних намирница

Врх

Одсек за испитивање брисева врши испитивање узорака:

 • брисева
 • предмета опште употребе

Врх