Центар за контролу и превенцију болести

У оквиру Одељења епидемиологије, Центра за контролу и превенцију болести организовани су:

Одсек за епидемиолошки надзор бави се:

Епидемиологијом заразних болести:

 • Евидентирањем, обрадом и анализом пријављених случајева заразних болести у Срему праћењем кретања заразних болести у региону уз периодично извештавање са проценом епидемиолошке ситуације;
 • Рано откривање, сузбијање епидемија заразних болести на територији Срема;
 • Раним откривањем, сузбијањем епидемија заразних болести на територији Срема;
 • Откривањем и евиденцијом клицоноштва и надзором над клицоношама до обескличења;
 • Заштитом од импортованих заразних болести те спровођењем епидемиолошког надзора над повратницима из земаља у којима су регистроване карантинске и тропске заразне и паразитарне болести;
 • Здравствено-васпитним радом о превенцији и сузбијању заразних болести и информисањем становништва путем мас медија о епидемиолоској ситуацији

Превенцијом и сузбијањем болничких инфекција кроз:

 • Учешце у раду комисија за спречавање и сузбијање болничких инфекција у здравственим установама
 • Регистрацију болничких инфекција
 • Контролу контаминираности болничке средине и санитарно-хигијенског стања, посебно на одељењима са високим ризиком
 • Контролу стерилизације и стерилности материјала
 • Извођење студија инциденције и преваленције болничких инфекција

Надзором над спровођењем имунизације на територији Срема кроз:

 • Достављање стручно-методолошког упутства о имунизацији здравственим установама
 • Организовање и одржавање семинара и струцних састанака о изменама, допунама Програма имунизације и најновијим достигнућима у имунопрофилакси
 • Обављање контроле извођења имунизације на вакциналним пунктовима непосредно, увидом на терену
 • Успостављање мониторинга хладног ланца, чувања и транспорта вакцина од произвођача до крајњег корисника

Епидемиологијом незаразних болести:

 • • Регистар за рак:Врши се евидентирање пријава оболења и смрти од малигних болести у региону Срема.

врх

У оквиру Одсека за здравствени надзор и ДДД раде:

Амбуланта за вакцинацију

Услуге које се обављају у амбуланти за вакцинацију:

 • Издавање стручних мишљења о потреби за имунизацијом или контраиндикацији за вакцинацијом
 • Преекспозициона и постекспозициона застита од беснила (антирабицна станица)

Тренутно расположиве вакцине у амбуланти за вакцинацију могу се видети овде.

Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ

Саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ и АИДС у Заводу за заштиту здравља Сремска Митровица ради од 2002. године. У Саветовалишту је могуће обавити саветовање о ризику да се оболи од ХИВ-а и полно преносивих болести као и анонимно тестирање на ХИВ и за сад су тестови бесплатни. Није потребан упут лекара ни здравствена књизица.

Коме је намењено саветовалиште?

 • Свима који сматрају да су имали ризик да се инфицирају од ХИВ-а и полнопреносивих болести
 • Свима који желе да науче о томе који су то ризици, како избећи инфекцију и како се заштити

Радно време Саветовалишта: од 8 до 14h сваког радног дана.

Телефон за информације о раду саветовалиста за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ 022 610 511 лок 108

Клијентима саветовалиста је омогућено да се обрате путем електронског саветовалишта директно епидемиологу који ради у саветовалишту и да поставе питања везана за ризик од преношења ХИВа и полно преносивих болести на емаил :смепид@птт.yу. Одговор на Ваше питање очекујте у року 7 дана.

врх

У оквиру одсека за здравствени надзор и ДДД обављају се:

ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ (Санитарни прегледи)

Обавезан здравствени преглед (санитарни преглед) обавља се код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша који се врши ради спречавања појаве заразних болести, под условима, у роковима и на начин прописан важећом Законском регулативом. (Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, Сл. гласник РС бр. 20/2006)

Ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа?

Обавезном здравственом (или санитарном) прегледу подлежу лица запослена на пословима:

 • јавног снабдевања водом за пиће
 • производње, промета и услуживања животних намирница
 • исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица
 • здравствених прегледа, лечење и нега болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности на одељењима са повећаним ризиком од заразе
 • пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.)
 • производњу лекова и козметичких средстава закључно са пословима паковања тих производа у оригиналну амбалажу

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

За информације о услугама кликните овде.

врх

Услуге ДДД (дезинфекције, дезинсекције и дератизације)

Услуге ДДД врше се од 2004 године, након добијања решења од стране Министарства здравља Србије којим се утврђује да испуњава прописане услове за рад (решење бр 512-01-00070/2019-10 од 16.07.2019 године).

За информације о услугама кликните овде.

врх