Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Vesti

1. октобар 2017 − Међународни дан старијих особа
20.09.2017

Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства али је и један од највећих јавноздравствених изазова.
Процена је да ће број старијих особа широм света порасти за 56%, односно са 901 милион особа на више од 1,4 милијарде између 2015. и 2030. године. До 2030. године, број особа старијих од 60 година и више ће премашити број младих узраста од 15 до 24 године.
Слоган овогодишње кампање: “Корак у будућност: препознавање талената, доприноса и учешћа старијих у друштву” изабран је са циљем да се промовише допринос и учешће старијих особа у породици, локалној заједници и друштву. Овогодишња тема наглашава везу између препознавања талената међу старијим особама и могућности њиховог учешћа у окружењу у коме живе, чиме се омогућава имплементација Агенде 2030 и Мадридског међународног плана акције о старењу, који тренутно пролази кроз трећи круг прегледа и процене. Потреба да се обрати пажња на често занемарен допринос старијих особа, није само неопходана за њихову добробит, већ је и императив за процес одрживог развоја.

"Старење популације и нови изазови који прате демографске промене.pdf..."
"Најчешћи стереотипи који се односе на старе.pdf..."
"Здравље становништва Србије 2013-старије особе.pdf..."
12.09. Светски дан оралног здравља
12.09.2017Представници Завода за јавно здравље Сремска Митровица у сарадњи са Црвеним крстом Сремска Митровица су поводом Светског дана оралног здравља у предшколској установи у Кузмину одржали предавање деци о правилном прању зуба али и о здравој исхрани. Презентацију је испратило 20 малишана који су имали прилику да више сазнају о оралној хигијени...
Светски дан срца 29. септембар 2017. године „Ојачајте своје срце”
31.08.2017

Епидeмиолошка ситуација грознице Западног Нила на територији сремског округа 01.08.2016.
02.08.2017

На основу резултата епидемиолошког надзора над грозницом Западног Нила, у Срему нису регистроване особе оболеле од ове болести.
Подсећамо на основне карактеристике овог обољења:
Грозница Западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор (преносилац) је Culex pipiens, врста комарца одомаћена и код нас, а главни резервоари су разне врсте птица у којима се вирус одржава.
Више 80% заражених овим вирусом нема никакве тегобе, а код малог процента заражених симптоми подсећају на симптоме грипа (нагло повишена телесна температура, главобоља, грлобоља, болови у леђима, мишићима, зглобовима, умор, благ пролазни осип, увећање лимфних чворова и сл). Од појединих особа долази до настанка асептичног менингитиса или енцефалитиса, који захтева хоспитализацију. Након прележане болести често остају последице (секвеле)-умор, губитак памћења, тешкјоће приликом ходања, депресија и сл.
У циљу смањења ризика од заражавања, препоручује се:
  • Примена репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном
  • Ношење комотне (не припијене!) одеће која покрива руке и ноге
  • Избегавање боравка на отвореном у сумрак и зору када је активност комараца највећа
  • Заштитне мреже против комараца на прозорима и вратима стамбених објеката
  • Избегавање подручја са великим бројем комараца (шуме и мочваре)
  • Исушивањем места са стајаћом водом -уклонити одбачене гуме, празнити редовно воду из саксија са цвећем, мењати редовно воду кућним љубимцима

  • Центар за контролу и превенцију болести
Светска недеља дојења 1–7. август 2017. године „Подржимо дојење” и Национална недеља промоције дојења 2. октобар–9. октобар 2017. године
27.07.2017

Светска недеља дојења која се сваке године обележава у више од 170 земаља света како би се повећали знање и свест о значају и предностима дојења и обезбедила подршка дојењу у циљу унапређења здравља мајке и детета, ове године обележава се 25. пут. Светска алијанса за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) иницирала је ову кампању како би се интензивирале активности на заштити, промоцији и подршци дојењу, а сваке године акценат је на различитим темама од значаја за дојење. Званични датум Светске недеље дојења на глобалном нивоу је од 1. до 7. августа, али се државама, организацијама и институцијама предлаже да за обележавање и активности поводом Светске недеље дојења изаберу најприкладније догађаје или датуме у њиховим земљама. У нашој земљи Национална недеља промоције дојења обележава се 40. недеље у години која симболично представља трајање трудноће, а ове године обележиће се у периоду од 2. до 9. октобра под слоганом „Подржимо дојење”...
Светски дан борбе против хепатитиса, 28. Јул 2017. године
26.07.2017

„Nehep – Елиминишимо хепатитис!“ (“NOhep - Eliminate hepatitis”).
Од 2010.године Светска здравствена организација (СЗО) је установила 28. јул као дан обележавања борбе против Хепатитис-а. Овај дан је одабран у част рођендана нобеловца проф. Блумберга-а, који је открио вирус Хепатитис-а Б...
Акција тестирања на ХИВ брзим тестовима у оквиру манифестације Foam fest у Руми
26.07.2017

Дана 22 07 2017 гидне , Центар за контролу и превецнију болести ЗЗЈЗ Сресмак Митровица у сарадњи са НВО “Асоцијација Дуга “ и уз подршку ОО Црвеног крста Руам и Дома здравља Рума успешно су спровели акцију бесплатног поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ брзим тестовима.
Унутар специјализованог возила посетиоци ове манифестације имали су прилике да на лицу места сазнају свој ХИВ статус и у разговору са стручњацима поставе питања, размене мишљења и реше недоумице. Подсећамо да поред акција на трговима и током манифестација, ХИВ статус можете сазнати у Саветовалишту сваког радног дана 07 и 30 до 14 часова. За тестирање је потребна само добра воља-оно је бесплатно, анонимно и поверљиво.Захваљујемо се свима који су подржали ову акцију.
Центар за контролу и превенцију болести
Izаbrаni nајuspеšniјi dеčiјi rаdоvi u окviru liкоvnоg i litеrаrnоg коnкursа „Оsmеhni sе zdrаvо” rаspisаnоg pоvоdоm оbеlеžаvаnjа XXVII Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа
18.07.2017

Cеntаr zа prоmоciјu zdrаvljа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” u окviru каmpаnjе XXVII Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа 2017. gоdinе rаspisао је liкоvni i litеrаrni коnкurs zа izbоr nајbоljih litеrаrnih i liкоvnih rаdоvа nа tеmu „Оsmеhni sе zdrаvо”. Коnкurs је nаmеnjеn dеci prеdšкоlsкоg uzrаstа i učеnicimа оsnоvnih šкоlа u Rеpublici Srbiјi. Cilj оvоg коnкursа којi sе trаdiciоnаlnо rаspisuје svаке gоdinе је dа sе pоdstакnе zdrаvstvеnоvаspitni rаd u vrtićimа i оsnоvnim šкоlаmа nа tеmu оrаlnоg zdrаvljа i еduкuјu dеcа о znаčајu i nаčinimа оčuvаnjа zdrаvljа ustа i zubа. Nајbоlji rаdоvi prеzеntоvаni su nа Simpоziјumu zdrаvstvеnоg vаspitаnjа u stоmаtоlоgiјi i bićе коrišćеni zа priprеmu zdrаvstvеnо- prоmоtivnоg mаtеriјаlа u cilju коntinuirаnе prоmоciје zdrаvljа ustа i zubа mеđu оpštоm pоpulаciјоm.
Nа коnкurs su оvе gоdinе uкupnо pristiglа 664 rаdа: оd tоgа 576 liкоvnih rаdоvа (оd čеgа 259 iz prеdšкоlsкih ustаnоvа, 131 оd I dо IV rаzrеdа i 156 оd V dо VIII rаzrеdа оsnоvnih šкоlа) i 88 litеrаrnih rаdоvа (оd čеgа dvа iz prеdšкоlsкih ustаnоvа, 52 оd I dо IV rаzrеdа i 34 оd V dо VIII rаzrеdа оsnоvnih šкоlа). Rаdоvi su pristigli iz 20 окružnih institutа i zаvоdа (76 prеdšкоlsкih ustаnоvа, 110 оsnоvnih šкоlа i 3 spеciјаlizоvаnе ustаnоvе zа rаd sа dеcоm оmеtеnоm u rаzvојu). U окviru svаке каtе-gоriје izаbrаni su nајbоlji rаdоvi. Rаdоvе је оcеnjivао žiri u sаstаvu: Milicа Sаlаšкi, mаst. liкоvnih umеtnоsti, dr Biljаnа Кilibаrdа, šеf Каncеlаriје zа prеvеnciјu pušеnjа, mr sc. Nаdеždа Niкоlić, dr sc. med. Јеlеnа Gudеlj Rакić, nаčеlnicа Cеntrа zа prоmоciјu zdrаvljа i dr Mirјаnа Tоšić, spеc. sоciјаlnе mеdicinе. Žiri је prеglеdао svе pristiglе rаdоvе, nаprаviо sеlекciјu i uži izbоr rаdоvа i pоtоm оdаbrао nајbоljе rаdоvе u šеst каtеgоriја. "Rezultati konkursa 2017.pdf..."
26.јуни 2017. Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама
23.06.2017

Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.
Слоган кампање за 2017. годину је „Прво саслушај” и исти је као и 2016. године надовезујући се на успех постигнут у претходном периоду. Овим слоганом наставља се са указивањем да је најпре саслушати дете или младу особу, први и основни корак који треба учинити како би им се пружила помоћ у њиховом здравом одрастању и безбедном развоју...
Светски дан без дуванског дима
01.06.2017Сремска Митровица - Обележавање 31. маја Светског дана без дувана и ове године протекло је у организацији Завода за јавно здравље Сремска Митровица и партнера.
Тема овогодишњег Светског дана без дувана 2017. је: Дуван-претња развоју. Завод за јавно здравље заједно са својим партнерима Црвеним крстом, Средњом медицинском школом “Драгиња Никшић”, Домом здравља и локалном самопуравом је организовао предавање у Медицинској школи и манифестацију на тргу.
Како је медијима рекла др Бранка Малбашић из Завода за јавно здравље Сремска Митровица: “Ово смо организовали како бисмо истакли ризик један од већих ризикофактора за погоршање здравтсвеног стања становништва. Током анализе коју Завод за јавно здравље ради смо уочили да, у погледу морталитета односно умирања и морбидитета или обољевања водећу улогу, поред каридио-васкуларних болести, имају и тумори где је најзначајнији управо малигни тумор плућа а одговрни ризикофактор за то је управо пушење. Порука свих партнера у овој акцији је да кажемо НЕ дувану и да тиме заштитимо здравље становништва”.
Завод за јавно здравље Сремска Митровица посетио је еминентни стручњак у области борбе против пушења, прим. др Петар Боровић, специјалиста социјалне медицине. „Желимо да људе подстакнемо да нема сврхе угрожавати здравље. Србија још увек јако пуно пуши 37% мушкараца 32% жена. Једно време се број смањивао, на нашу жалост више се не смањује. Прошле године смо имали 6400 оболелих од рака плућа. Да нису пушили то се не би десило. Имали смо 33000 можданих удара због дувана и погрешног начина живота, од тога је неколико хиљада људи млађих од 35 година. 55000 срчаних удара, данас жене све више пуше, некад је то била мушка болест. Рак не расте толико код нас, код расте за 2,5%. Земље које су смањиле потрошњу дувана самњиле су и ризикофакторе.“
Светски дан без дувана, 31. мај 2017. године
30.05.2017

РЕЦИ НЕ ДУВАНУ
ЗАШТИТИ ЗДРАВЉЕ, СМАЊИ СИРОМАШТВО И ДОПРИНЕСИ РАЗВОЈУ
Дуван – претња развоју
Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.
Тема овогодишњег Светског дана без дувана 2017 је „Дуван – претња развоју“...
XXVII Недеља здравља уста и зуба 2017.
26.05.2017

„Осмехни се здраво”
Недеља здравља уста и зуба се, од 1991. године, обележава традиционално треће недеље маја бројним активностима као што су јавне и друге манифестације у којима учествује стручна јавност, али и општа популација. Завод за јавно здравље Сремска Митровица и стоматолошка служба Дома здравља Сремска Митровица овим поводом организоваће манифестацију 29.маја у просторијама Центра за превенцију Дома здравља, на којој ће бити изложени ликовни и литерарни радови деце предшколског и школског узраста, која су учествовала на конкурсу „Осмехни се здраво“ у оквиру кампање XXVII Недеља здравља уста и зуба.
Oбележавање Дана сећања на преминуле од СИДА-е
24.05.2017
У оквиру обележавања Дана сећања на преминуле од АИДС-а Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље у Сремској Митровици у сарадњи са НВО “Асоцијација Дуга” ња Никшић”и ОО Црвеног крста а уз подршку локалних самоуправа, реализовао је 19.05.2017. Теренско тестирање на ХИВ брзим тестовима Тестирање се обављало 19.05.2015 у термину од 12 до 14 часова на Тргу Ћире Милекића.у Сремској Митровици и од 15 до 17 часова у Руми. Захваљујемо се грађанима Руме и Сремске Митровице на учешћу у акцији а поменутим организацијама и локалним самоуправама на подршци у обележавању овог важног датума из календареа јавног здрвља.
Центар за контролу и превенцију болести
5.мај Светски дан хигијене руку у здравственим установама
16.05.2017
Премa календару Светске здравствене организације, сваког 05. маја обележава се овај датум. Крајњи циљ активности је унапређење хигијене руку, повећање безбедности пацијeната и борба против антибиотске резистенције. Хигијеном руку се спречава преношење микроорганизама, проузроковача болничких инфекција, од којих посебан значај имају бактерије отпорне на антибиотике. Правилном хигијеном руку, не само што ће се смањити број болничких инфекција, већ ће се смањити и употреба антибиотика, а повећати безбедност пацијената.
Центар за контролу и превенцију болести
Посета делегације јапанске агенције ЈИСА
16.05.2017
Влада Јапана и ЈИСА су, у циљу јачања капацитета за спровођење организованог скрининга рака дојке у Србији, од новембра 2015.године (планирано у трајању око 3 године) покренули Пројекат за унапређење националног програма раног откривања карцинома дојке у Републици Србији. Овај пројекат, који има за циљ ефикасно и ефектно промовисање спровођења организованог скрининга рака дојке уз употребу постојеће опреме, укључујући и раније добијене апарате и материјале за мамографију, помаже активности које углавном спроводе Министарство здравља и Национална канцеларија за скрининг а на основу Националног програма раног откривања карцинома дојке 2013-2018 .
У циљу унапређења спровођења Националног програма за рано откривање рака дојке представници пројектног тима, јапанске међународне агенције за сарадњу (JICA), су посетили Завод за јавно здравље Сремска Митровица, који координира спровођење организованог скрининга рака дојке.
Планирана је промоција организованог скрининга рака дојке уз коришћење постојећих капацитета, а помоћу увођења менаџерских идеја на локације где се спроводе активности, чиме се побољшава ефикасност и ефективност методе.
Циљ посете је био сагледавање тока рада на скринингу рака дојке у општини Сремска Митровица као и добијање информација како и колико често се остварује комуникација са другим здравственим установама; на који начин Завод за јавно здравље Сремска Митровица координише и организује субјекте из локалне заједнице у циљу едукације, мотивације и повећања одазива локалног становништва на скрининг; на који начин се прати ток скрининга, начин извештавања итд...
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
21.04.2017
Депресија – хајде да разговарамо
Завод за јавно здравље Сремска Митровица и Савет за здравље града Сремска Митровица организовали су здравствену трибину на тему депресије поводом обележавања Светског дана здравља 7.априла. Том приликом је психијатар Опште болнице Сремска Митровица одржао предавање „Депресија – мрачна болест нашег времена“, након којег се повела дискусија на тему. Трибини су присуствовали здравствени радници ЗЗЈЗ, Дома здравља, Опште болнице, представници Црвеног крста, филијале РФЗО, запослени у Градској кући, као и други заинтересовани.
Недеља имунизације у Европском региону СЗО
18.04.2017
Извор података: Институт за јавно здравље“Др Милан Јовановић-Батут“
„ Вакцине штите “ 24-30.4. 2017. године
Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године, а у чије обележавање се укључила Србија од почетка.
Обележавање ове дванаесте недеље по реду у Европском региону, обележава се истовремено у свим регионима СЗО.
Недеља имунизације у Европском региону је иницијатива која је координирана од стране Регионалне канцеларије СЗО за Европу у сарадњи са земљама чланицама и партнерима у циљу повећања обухвата и изградњи позитивних ставова у вези неопходности имунизације. Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани...
Лајмска болест
12.04.2017
Са наступањем пролећа, лепих дана и предстојећих празника интензивира се боравак у природи а тиме и могућност убода крпеља. Да би што боље заштитили себе и своје ближње, подећамо на основне карактеристике и мере превенције Лајмске болести:
Лајмска болест је заразна болест чији узрочник је Borrelia burgdorferi. Инфекција се преноси убодом крпеља. Време од убода крпеља до појаве првих симптома болести креће се од 3 до 32 дана. Рана фаза болести понекад може бити без икаквих симптома а оболели се јави лекару тек са касним манифестацијама...
Светски дан здравља, 7. април 2017. године
31.03.2017
„Депресија – хајде да разговарамо”
Ове године Светски дан здравља посвећен је депресији и обележава се под слоганом „Депресија – хајде да разговарамо”. Депресија је болест коју карактерише туга, губитак интересовања за догађаје из непосредне околине, уз немогућност обављања свакодневних активности у трајању од најмање две недеље. Људи који пате од депресије имају неколико карактеристичних симптома: губитак енергије, промену апетита, поремећај сна, анксиозност, смањену концентрацију, осећање безвредности, кривице и безнађа и мисли о самоповређивању или о самоубиству.
Према подацима Светске здравствене организације, на глобалном нивоу 322 милиона људи пати од депресије (4,4% светске популације). Депресија је главни узрок 800.000 самоубистава годишње на светском нивоу и представља други водећи узрок смрти међу млађом популацијом (узраста од 15 до 25 година живота)...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
30.03.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у односу на претходну недељу, регистрован је опадајући тренд активности вируса грипа и акутних респираторних инфекција.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код петнаест особа са територије шест општина сремског округа. Вирус типа AH3 утврђен је код 14 особа а код једне особе вирус типа А без типизације. Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак.

Центар за контролу и превенцију болести
Обележен Светски дан вода
23.03.2017
Светски дан вода -Отпадне воде-
22.03.2017
Вода је живот
Сремска Митровица - ЈКП“Водовод“ Сремска Митровица у сарадњи са Заводом за јавно здравље, у среду 22.марта обележава светски Дан вода манифестацијом „Вода је живот“ у којој учествују деца предшколског узраста из свих митровачких вртића. Програм који ће употпунити и дечији хор „Piccolo“ биће одржан у хали Пинки са почетком у 10 сати...
Едукација припадника МУП-а полицијске станице у Шиду
20.03.2017
Епидемиолози Центра за контролу и превенцију болести спровели су 10.03.2017 године групну едукацију припадника МУП-а из полицијске станице у Шиду. Циљ едукације био је упознавање са основним карактеристикама заразних болести и путева преношења са посебним акцентом на превенцију истих. Поред континуиране едукације припадника МУП-а које епидемиолози обављају на терену, групна едукација је била прилика да се у разговору са стручњацима поставе питања, размене мишљења и реше недоумице.

Центар за контролу и превенцију болести
Светски дан борбе против туберкулозе „Заједно против туберкулозе“
20.03.2017
Према подацима СЗО, прошле године је 10,4 милиона људи оболело, док је 1,8 милиона људи умрло у 2015. години од туберкулозе (ТБ), што чини ову болест једном од водећих узрока смрти међу заразним болестима у свету. Туберкулоза је дубоко укорењена у популацијама где су људска права и достојанство ограничени. Док свако може да добије туберкулозу, болест напредује најчешће међу људима који живе у сиромаштву и у марги-нализованим заједницама и групама као што су: мигранти, избеглице, особе који раде и живе у срединама које садрже факторе ризика, старе особе, жене и деца и сл. Фактори као што су потх-рањеност, лоши услови становања и санитације, удружени са другим факторима ризика као што су употреба дувана и алкохола и дијабетес, утичу на подложност оболевању и на доступност лечењу. Осим тога, доступност често ометају и трошкови повезани са болешћу и тражењем помоћи, као и недостатак социјалне заштите, што доводи до зачараног круга сиромаштва и лошег здравља. То је показало и „Истраживање социјалних детерминанти туберкулозе и мултирезистентне туберкулозе” које је спроведено у оквиру пројекта „Контрола туберкулозе у Србији” Министарства здравља 2014. године...

"кратки-савети-о-туберкулози.pdf..."
"постер-култура-кашљања.pdf..."
"постер-заједно-против-ТБ.pdf..."
"постер-ово-је-наше-време.pdf..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
13.03.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у односу на претходну недељу, регистрован је благо опадајући тренд активности вируса грипа.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код петнаест особа са територије шест општина сремског округа. Вирус типа AH3 утврђен је код 12 особа а код једне особе вирус типа А без типизације. Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак.
" Мере превенције..."
Март - месец борбе против рака: превенција малигних тумора
06.03.2017
Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно, оболевање од рака ће порасти за 70%. Према истом извору, у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света.
Наредних двадесет година највећи пораст и у оболевању и у умирању од рака ће бити у неразвијеним и у средњеразвијеним земљама где је животни век становништва све дужи и у којима су присутне највеће разлике у социјално-економском статусу...
" Liflet1.jpg..."
" Liflet2.jpg..."
Светски дан бубрега – 9. март 2017. године
03.03.2017
„Бубрези и гојазност – здрави стилови живота за здраве бубреге”

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology) и Интернационалног удружења Фондација за бубрег (International Federation of Kidney Foundations) у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа који има кључну улогу у одржавању живота и упознавање јавности да су болести бубрега честе, опасне и излечиве. Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Бубрези и гојазност – здрави стилови живота за здраве бубреге” има за циљ да истакне чињеницу да повећања знања и свесности о факторима ризика за настанак болести бубрега као и промоција здравих стилова живота која укључује пре свега правилну исхрану и физичку активност, могу у значајној мери да помогну у спречавању настанка ових болести. Процењује се да ће до 2025. године 18% мушкараца и преко 21% жена широм света бити гојазни, а 6% свих мушкараца и 9% свих жена широм екстремно гојазни. У неким земљама гојазност је већ присутна код више од једне трећине одраслог становништва и значајно доприноси оболевању и умирању, као и високим трошковима лечења на годишњем нивоу...
„МИ МОЖЕМО, ЈА МОГУ”
03.03.2017
4. фебруар – СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА 2017.

Светска здравствена организација са Међународним удружењем за борбу против рака сваког 4. фебруара обележава Светски дан борбе против рака. Од прошле године започета је трогодишња кампања под слоганом „Ми можемо, ја могу” којом се подсећа да појединац и заједница могу да допринесу смањењу глобалног терета раком.
Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно, оболевање од рака ће порасти за 70%. Према истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
20.02.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у односу на претходну недељу, регистрован је опадајући тренд активности вируса грипа.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код тринаест особа са територије шест општина сремског округа. Вирус типа AH3 утврђен је код 12 особа а код једне особе вирус типа А без типизације. Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак.
" Мере превенције..."
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
08.02.2017
Октобар месец правилне исхране 2016. године и
обележавања 16. oктобра „Светског дана хране” на тему:
„ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ”

Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписао је наградни ликовни и литерарни конкурс на тему „ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ” поводом обележавања манифестације Октобар месец правилне исхране 2016. године и обележавања 16. oктобра „Светског дана хране”, за децу предшколског и основношколског узраста у Републици Србији...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
07.02.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у односу на претходну недељу, регистрован је опадајући тренд активности вируса грипа.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код тринаест особа са територије шест општина сремског округа. Вирус типа AH3 утврђен је код 12 особа а код једне особе вирус типа А без типизације. Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак...
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
31.01.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у односу на претходну недељу, регистрован је опадајући тренд активности вируса грипа.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код тринаест особа са територије шест општина сремског округа. Вирус типа AH3 утврђен је код 12 особа а код једне особе вирус типа А без типизације. Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак.
" Мере превенције..."
31.januar Nacionalni dan bez duvanskog dima
20.01.2017
Kao i prethodnih godina i ove godine ćemo obeležiti 31. januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima. Ove godine slogan kampanje je “ODRASLI PUŠE I MENE GUŠE”
Dokument "Rezultati istraživanja..." možete preuzeti ovde...
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
20.01.2017
Светска недеља дојења 2016. године
„ДОЈЕЊЕ КЉУЧ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА”

Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписао је наградни ликовни и литерарни конкурс на тему „ДОЈЕЊЕ КЉУЧ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА” поводом обележавања Светске недеље дојења 2016. године за децу предшколског и основношколског узраста у Републици Србији. На конкурс је укупно пристигло 314 радова, 63 ликовна рада од од првог до четвртог разреда и 102 од петог до осмог разреда основних школа) и 47 литерарних радова (од чега 18 од првог до четвртог разреда и 29 од петог до осмог разреда основних школа). Из предшколских установа је стигло 100 радова, и 2 рада деце са посебним потребама. Радови су пристигли из 19 окружних института и завода за јавно здравље (44 предшколске установе и 52 основне школе).
Ceo dokument možete preuzeti ovde...
Како sе zаštititi u tокu hlаdnоg vrеmеnа
20.01.2017

Ceo dokument možete preuzeti ovde...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
18.01.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у односу на претходну недељу, регистрован је опадајући тренд активности вируса грипа.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код тринаест особа са територије шест општина сремског округа. Вирус типа AH3 утврђен је код 12 особа а код једне особе вирус типа А без типизације. Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак.
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
12.01.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се региструјe активност вируса грипа испод епидемијског прага. У односу на претходну недељу, регистрован је растући тренд активности вируса грипа.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код дванаест особа са територије шест општина сремског округа (тип AH3). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине.
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
05.01.2017
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље испод епидемијсклог прага посматрано за целу територију округа. У општинама Сремска Митровица, Инђија, Рума и Стара Пазова је регистрован растући тренд оболевања, док је у општинама Шид и Рума тренд оболевања стабилан у односу на претходну недељу.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код десет особа са територије шест општина сремског округа (тип AH3). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине.
" Мере превенције..."
Европска недеља превенције рака грлића материце (22. - 28. јануар 2017. године)
05.01.2017
Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 22-28. јануара 2017. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. Препознајући значај ове кампање, Србија већ једанаести пут активно учествује у њеном обележавању.
Овом недељом преносимо поруку о значају доступних мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „Дан за здравље“ је слоган који ће обележити потребу да још једном апелујемо на наше сестре, мајке, ћерке, пријатељице, да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје „дан за здравље“, када ће посетити свог лекара и искористити неку од доступних могућности превенције.
Рак грлића материце, скоро деценију, представља озбиљан јавноздравствени проблем у Србији. Сваке године се у нашој земљи у просеку региструју 1.244 новооболеле жене од рака грлића материце, док 482 жена изгуби живот од ове врсте рака, за коју са сигурношћу знамо да припада групи најпревентабилнијих. Нарочито забрињава чињеница да се Србија и даље налази у групи европских земаља са највишим стопама оболевања и умирања од рака грлића материце. Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на четвртом месту у Европи, после Румуније, Литваније и Бугарске. Нажалост, наша земља се по умирању од ове врсте рака код жена, налази на другом месту у Европи, одмах после Румуније.
Jедна од ефикасних мера правенције је имунизација против хуманог папилома вируса. Ова интервенција је исплатива, поготову у земљама где су ресурси ограничени, учесталост ХПВ инфекције висока а обухват превентивним прегледима низак. Имунизација не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа будући да постојеће вакцине не штите од свих типова ХПВ. Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце.
"Brosura-HPV.pdf"
"Brosura reproduktivno zdravlje.pdf"
"Epidemioloski podaci.pdf"
"HPV pitanja i odgovori.pdf"
"Liflet HPV.pdf"
"Podaci skrining.pdf"
"Preventivni pregledi liflet.pdf"
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
30.12.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска посматрано за целу територију округа. У општинама Рума и Стара Пазова је регистрован средњи праг интензитета вируса грипа, док је у осталим општинама он и даље низак. Тренд оболевања je у порасту у односу на претходну недељу.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код седам особа са територије пет општина сремског округа (тип AH3). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине .
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
29.12.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска посматрано за целу територију округа. У општинама Рума и Стара Пазова је регистрован средњи праг интензитета вируса грипа, док је у осталим општинама он и даље низак. Тренд оболевања je у порасту у односу на претходну недељу.
Од октобра 2016 године, на територији сремског округа инфекција вирусом грипа је потврђена код четири особе са територије сремског округа (тип AH3N2). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине .
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
20.12.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je у порасту у односу на претходну недељу. На територији округа у претходној недељи код једне особе са пребивалиштем у општини Инђија вирусолошки је потврђена инфекција вирусом типа А(Н 3)...
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
06.12.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je у порасту у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
HIV infекciја i AIDS - nајčеšćа pitаnjа i оdgоvоri
01.12.2016
Štа је HIV?
HIV је sкrаćеnicа zа virus humаnе imunоdеficiјеnciје, lеntivirus iz grupе rеtrо-virusа. HIV zа nајčеšću mеtu nаpаdа imа vеоmа bitnе dеlоvе imunоlоšкоg sistеmа – CD4+ T ćеliје. Оvај virus dоvоdi dirекtnо i indirекtnо dо pаdа u prоizvоdnji CD4+ T ćеliја i dо njihоvоg кrајnjеg uništеnjа. CD4+ T ćеliје su glаvni pокrеtаči оdbrаmbrеnоg sistеmа i каdа је prоizvоdnjа оvih ćеliја rаvnа nuli, imunоlоšкi sistеm sкоrо dа i nе funкciоnišе. HIV tакоđе i dirекtnо nаpаdа оrgаnе као štо su bubrеzi, srcе i mоzак, štо dоvоdi dо prекidа rаdа bubrеgа, каrdiоmiоpаtiје i еncеfаlоpаtiје.
Оvim virusоm mоgu sе zаrаziti sаmо ljudi i оn sе prеnоsi isкljučivо mеđu ljudimа. HIV sе nе prеnоsi sа ljudi nа živоtinjе ili biljке i оbrnutо, niti putеm prеdmеtа, hrаnоm, vоdоm, vаzduhоm, оdnоsnо uоbičајеnim sоciјаlnim коntакtimа mеđu ljudimа...
Светски АИДС дан, 1. децембар
01.12.2016
Светски АIDS дан окупља људе широм света са циљем подизања позорности у вези HIV пандемије и демонстрира међународну солидарност. Овај дан, који се 28. пут обележава у свету, представља јединствену прилику да представници влада, државних институција и јавно здравствених установа у сарадњи са осталим партнерима информишу јавност о актуелној епидемиолошкој ситуацији и да подстакну целокупну друштвену заједницу да свима обезбеди недискриминаторан и неосуђујући приступ адекватним услугама из домена превенције HIV инфекције, као и терапији, нези и подршци за особе инфициране HIV-ом...
Обележена Европска недеља тестирања
29.11.2016
У оквиру обележавања Eвропске недеље тестирања Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремскa Митровицa у сарадњи са НВО “Асоцијацијом Дуга”, ОО Црвеног крста Рума и Домом здравља Рума 26.11.2016. спровео је акцију теренског тестирања на ХИВ брзим тестовима.
Захваљујемо се сарадницима и свим грађанима који су се тестирали и показали бригу и одговорност за своје здравље.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
29.11.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je благом паду у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
Европска недеља тестирања на ХИВ и хепатитис
22.11.2016
Дана 26.11.2016. године у времену од 10 до 12 часова Центар за превенцију болести и Центар за промоцију Завод за јавно здравље у сарадњи са НВО “Асоцијација Дуга”организују акцију тестирања на ХИВ брзим тестовима.
У оквиру акције у на главном градском тргу у Руми вршиће се тестирање на ХИВ свих заинтересованих брзим тестовима. За тестирање се узима капљица крви из јагодице прста (слично попут одређивања шећера у крви) а резултате је могуће сазнати истог дана, унутар најдуже сат времена.
Tестирање је бесплатно и анонимно, праћено саветовањем од стране обученог саветника.
Овим путем позивамо да се тестирате и сазнате свој ХИВ статус и препознате своје ризике.
Центар за контролу и превенцију болести
Evropska nedelja testiranja na HIV 18.-25.11.2016.
22.11.2016
Еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitisе, оbеlеžаvа sе vеć čеtvrti put, u pеriоdu оd 18. dо 25. nоvеmbrа. Cilj оvе iniciјаtivе је dа sе кrоz коmuniкаciјu о dоbrоbitimа tеstirаnjа nа HIV i virusnе hеpаtitisе B i C оmоgući dа štо višе оsоbа sаznа svој HIV, HBV I HCV stаtus u rаnоm stаdiјumu infекciје. Pоd оvоgоdišnjim slоgаnоm „Tеstirај! Lеči! Sprеči!” bićе оrgаnizоvаnе brојnе udružеnе акciје zdrаvstvеnih rаdniка i sаrаdniка iz civilnоg sекtоrа. Cilj акciје је pоdizаnjе svеsti коd štо vеćеg brоја ljudi о rizicimа zа inficirаnjе i dоbrоbiti tеstirаnjа i rаzumеvаnjа dа pоstојi uspеšnо lеčеnjе, tе dа zаtо trеbа dа znајu svој HIV i/ili hеpаtitis stаtus...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
22.11.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je растући у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
16.11.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je стабилан у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 14. nоvеmbаr 2016. gоdinе pоd slоgаnоm „USMЕRI ОČI КА DIЈАBЕTЕSU”
14.11.2016
U Srbiјi је diјаbеtеs pеti vоdеći uzrок umirаnjа i pеti vоdеći uzrок оptеrеćеnjа bоlеstimа. Prеmа pоdаcimа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, u Srbiјi približnо 710.000 оdrаslih оsоbа imа diјаbеtеs. Pri tоmе, 465.000 ili 8,1% оdrаslоg stаnоvništvа znа zа svојu šеćеrnu bоlеst i јоš 245.000 оsоbа nеmа pоstаvljеnu diјаgnоzu diјаbеtеsа i nе lеči sе. Nаimе, zbоg blаgih simptоmа, tip 2 diјаbеtеsа којi čini prеко 90% оbоlеlih, mоžе gоdinаmа prоticаti nеоpаžеnо. Tо је rаzlоg zbоg čеgа 36% оbоlеlih u Еvrоpsкоm rеgiоnu niје svеsnо svоје bоlеsti...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
08.11.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je стабилан у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА
03.11.2016
ЗЗЈЗ Сремска Митровица је у сарадњи са Средњом медицинском школом „Драгиња Никшић“, Црвеним крстом и ДЗ Сремска Митровица обележио Међународни дан старијих особа у просторијама Удружења пензионера града. Том приликом, докторка специјалиста хигијене Завода за јавно здравље је одржала предавање о медитеранској исхрани у превенцији КВ болести. Инструктори практичне наставе физиотерапеутског смера одржали су показну вежбу, са демонстрацијом вежби за истезање кичме и јачање мишића леђа, док су ученици након показне вежбе масирали присутна лица. Ученици фармацеутског смера су поклањали производе који се праве у школи у оквиру практичне наставе, као и већи број брошура које је ЗЗЈЗ Сремска Митровица штампао за ову прилику.
Активности су и овај пут протекле успешно, са договором за поновно дружење.
"Још слика..."
“Имунизација против грипа у сезони 2016/17” најава предавања
01.11.2016
Стручњаци Института за јавно здравље “др Милан Јовановић Батут”, национални координатори за имунизацију др Лончаревић и др Каназир одржаће 02.11.2016. са почетком у 13 часова едукативно предавање “Имунизација против грипа у сезони 2016/17” у просторијама едукативног центра Дома здравља Сремска Митровица (Диспанзер на Сави, ул Променада 1). Ово предавање је намењено свим зравственим радницима.

Центар за контролу и превенцију болести
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
01.11.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања je стабилан у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
26.10.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, а тренд оболевања благом паду у односу на претходну недељу.
" Мере превенције..."
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
17.10.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у благом порасту у односу на претходну недељу.
Информација о дитрибуцији вакцина против сезонског грипа
17.10.2016
Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак” испоручио је Заводу за јавно здравље Сремска Митровица вакцину против сезонског грипа за здравствене установе у сремском округу.
У питању је тровалентна, инактивисана сплит вакцина произвођача Sanofi Pasteur S.A. У складу са препоруком Светске здравствене организације за северну хемисверу, вакцина садржи циркулишуће варијанте вируса грипа: АH1N1 (A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus) virusа gripа, sаdrži tipоvе АH3N2 (A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus) i B virusа gripа (B/Brisbane/60/208-like virus).
Испоручена је количина од 10 406 дозa, а дистрибуција домовима здравља је у току. Заинтересовани за вакцинацију треба да се јаве свом изабраном лекару...
Вакцинација против сезонског грипа
14.10.2016
Influenza A i B vurusi su globalno značajni humani respiratorni patogeni koji uzrokuju epidemije, obično tokom sezone zime ili van sezone sporadično obolevanje i grupisanje/ klastere obolelih. Influenza virus A uzrokuje pandemijsko javljanje bolesti. Subtipovi virusa A determinisani su neuraminidazom i hemaglutininom i male mutacije uzrokuju izmene antigena čineći virus imunološki neprepoznatljivim, rezultujući sezonskim epidemijama influence tokom interpandemijskog perioda. Učešće obolelih odraslih se procenjuje na 5-10% populacije, a dece 20-30%.
Influenza se karakteriše temperaturom, kašljem, bolom u grlu, curenjem nosa, glavoboljom, bolom u mišićima i zglobovima i malaksalošću. Kod male dece, dovodi do otežanog disanja, dehidratacije, promenjenog mentalnog statusa, iritabilnosti, dajući sliku ozbiljne bolesti. Sekundarna bakterijska pneumonija je najučestalija komplikacija, posebno u grupama rizika. Etiološki specifična terapija bolesti zahteva laboratorijsku potvrdu...
Светски дан хране 16.октобар и Октобар – месец правилне исхране
12.10.2016
„Климатске промене утичу на производњу хране“
Организација за храну и пољопривреду (ФАО) обележава сваке године 16. октобар – Светски дан хране, дан када је ова организација и основана 1945. године. У Србији се 16. октобар – Светски дан хране обележава од 2001. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије. Ове године Светски дан хране се обележава под слоганом „Климатске промене утичу на производњу хране“.
Глобална популација је у сталном порасту, а очекује се да ће број становника на Земљи до 2050.године бити 9,6 милијарди. Како би задовољила све већу потражњу за безбедном храном и истовремено обезбедила намирнице неопходне за правилну исхрану популације, пољопривредна производња се стално мења и одговара на различите изазове савременог доба, а један од њих су климатске промене. Последњих деценија све је више проблема у производњи довољних количина хране као последица промене климе. Изазов представљају не само сетва и жетва пољопривредних култура, већ и складиштење и транспорт, а посебно рационално коришћење природних ресурса уз очување екосистема и обезбеђење одрживог развоја у области производње хране...
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА
11.10.2016
Центар за промоцију здравља је са Центром за превенцију Дома здравља Сремска Митровица обишао село Дивош, 29. септембра поводом Светског дана срца. Том приликом, мештани села имали су прилику да провере своје здравствено стање, крвни притисак, ниво шећера, холестерола и триглицерида у крви, као и да се посаветују са докторком како да сачувају здравље и спрече болест. Свакоме су евидентиране измерене вредности и подељен здравствено промотивни материјал о правилној исхрани, престанку пушења, као и значају одазивања на превентивне прегледе за рано откривање болести.
Истим поводом, у просторијама Завода за јавно здравље Сремска Митровица, одржана је конференција за новинаре, на којој је докторка специјалиста социјалне медицине говорила о најзначајнијим факторима ризика за болести срца и крвних судова, као и о резултатима истраживања здравственог стања становништва Срема.
"Још слика..."
ОБЕЛЕЖЕНА НАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА
11.10.2016
Порука је била јасна: „Дојење је много више од најбољег начина исхране бебе. Подржавамо и охрабрујемо мајке да доје било кад, било где и у свакој прилици.“
Центар за промоцију здравља је 28. септембра одржао предавање будућим мајкама, полазницама Школе родитељства Дома здравља Сремска Митровица, о значају и предности дојења. Мајке су имале прилику да чују које су предности мајчиног млека, због чега је дојење важно за дете, мајку и за породицу, како да започну, овладају и истрају у дојењу. Акценат је био на охрабривању жена да доје своје бебе и на јавним местима, у различитим ситуацијама. Предавање је водила докторка специјалиста социјалне медицине, а мајкама су на крају подељени пригодни поклони – књиге рецепата за исхрану деце до прве године.
Епидeмиолошка ситуација грознице Западног Нила на територији сремског округа
10.10.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грозницом Западног Нила, у Срему су регистрована два случаја оболевања од ове болести
Оболели су хоспитализовани и имали су неуроинвазивну форму болести. Након спроведених вирусолошких анализа у референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме Торлак, потврђена су специфична антитела на вирус грознице Западног Нила. Оболели су са територије општине Инђија и Стара Пазова.
Подсећамо на основне клиничке и епидемиолошке карактеристике овог обољења:
Грозница Западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор (преносилац) је Culex pipiens, врста комарца одомаћена и код нас, а главни резервоари су разне врсте птица у којима се вирус одржава.
Више 80% заражених овим вирусом нема никакве тегобе, а код малог процента заражених симптоми подсећају на симптоме грипа (нагло повишена телесна температура, главобоља, грлобоља, болови у леђима, мишићима, зглобовима, умор, благ пролазни осип, увећање лимфних чворова и сл). Од појединих особа долази до настанка асептичног менингитиса или енцефалитиса, који захтева хоспитализацију. Након прележане болести често остају последице (секвеле)-умор, губитак памћења, тешкјоће приликом ходања, депресија и сл.
У циљу смањења ризика од заражавања, препоручује се:
 Примена репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном
 Ношење комотне (не припијене!) одеће која покрива руке и ноге
 Избегавање боравка на отвореном у сумрак и зору када је активност комараца највећа
 Заштитне мреже против комараца на прозорима и вратима стамбених објеката
 Избегавање подручја са великим бројем комараца (шуме и мочваре)
 Исушивањем места са стајаћом водом -уклонити одбачене гуме, празнити редовно воду из саксија са цвећем, мењати редовно воду кућним љубимцима
Центар за контролу и превенцију болести
ОКТОБАР, МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ
03.10.2016
Рак дојке чини водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света.
То је најчешћи рак код жена, како у развијеним тако и у мање развијеним деловима света. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје око 1.670.000 хиљада жена оболелелих од ове болести, а око 522.000 жена умре од ове болести сваке године.
Према званичним подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у 2013. години, у Републици Србији је регистровано 3594 новооткривених случајева карцинома дојке, док је 1647 жена изгубило битку са овом болешћу. Доступна стручна литература показује да када се карцином дојке открије на време у преко 90% случајева лечење има добру прогнозу. Међутим, због касног откривања болести смртност од карцинома дојке још увек је веома висока.
1. октобар 2016. − Међународни дан старијих особа
03.10.2016
Међународни дан старијих особа је посебан дан за старије особе широм света. Слоган овогодишње кампање „Заузми став према предрасудама везаним за старење и старије особе” изабран је са циљем да се скрене пажња јавности на постојање предрасуда везаним за старење и старије особе и промовише позитивна слика старења кроз примере добре праксе.
Најчешћи стереотипи се односе на:
Стереотип 1. Стари људи су они „чије време је прошло”
Стереотип 2. Старији људи су беспомоћни
Стереотип 3. Стари људи ће постати сенилни
Стереотип 4. Старије жене су мање вредне од млађих жена
Стереотип 5. Старији људи не заслужују здравствену негу
Ови стереотипи могу да спрече старије особе да у потпуности учествују у друштвеним, политичким, економским, културним, духовним, грађанским и другим активностима. Млађи људи такође могу да утичу на ове одлуке својим ставовима према старијим особама, или пак да стварају баријере у вези са социјалним укључивањем старих. Овај зачарани круг може се избећи разбијањем оваквих стереотипа и променом сопствених ставова о старим људима.
Придружите се
Обележавање Међународног дана старијих особа укључиће велики број здравствено-промотивних активности у локалној заједници као што су предавања, здравствено-промотивне изложбе, трибине, округли столови, конференције за новинаре, јавне манифестације, концерте, спортске догађаје, базаре здравља и слично
Ширите информације широм света!
Пратите нас на Твитеру @UN4Ageing
Користите #UNIDOP за све ваше твитове поводом обележавања 26. Међународног дана старијих особа (1. октобар 2016)
Планирате специјалну активност? Ми желимо да знамо! Твитујте или нам пошаљите емаил на dspd-ageing@un.org

"predrasude o starenju"
"starenje populacije i izazovi koji prate demografske promene"
Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1-7. аvgust 2016. gоdinе „Dојеnjе – кljuč оdrživоg rаzvоја” i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 30. sеptеmbаr–7. окtоbаr 2016. gоdinе
26.09.2016
Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа. Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа.U nаšој zеmlji, као i u mnоgim drugim zеmljаmа, zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zаtо štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа.
Оvе gоdinе Svеtsка nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 30. sеptеmbrа dо 7. окtоbrа. Оvе gоdinе је Svеtsка nеdеljа dојеnjа оbеlеžе-nа pоd slоgаnоm „Dојеnjе – кljuč оdrživоg rаzvоја”, štо је i slоgаn оvоgоdišnjе Nаciо-nаlnе nеdеljе dојеnjа. Svеtsка nеdеljа dојеnjа оvе gоdinе pоvеzuје stvаrаоcе prоmеnа nа nivоu zајеdnicе, držаvе i rеgiоnа, којi pоzivајu nа glоbаlnе акciје.
Ciljеvi Svеtsке nеdеljе dојеnjа 2016:
1. Infоrmisаnjе јаvnоsti о činjеnicаmа dа pоstizаnjе Ciljеvа оdrživоg rаzvоја mоžе biti оlакšаnо ако sе pоbоljšајu dојеnjе i ishrаnа dеcе i mlаdih.
2. Čvrstо sidrо – usidriti dојеnjе као кljučni dео оdrživоg rаzvоја.
3. Pоdsticај rаznоvrsnоsti dеlоvаnjа nа svim nivоimа u vеzi sа dојеnjеm i ishrаnоm dеcе i mlаdih.
4. Аngаžоvаnjе i sаrаđivаnjе u vеćеm оbimu u vеzi sа prоmоciјоm, zаštitоm i pоdršкоm dојеnjа.
Vаžnо је dа sе sкrеnе pаžnjа јаvnоsti nа znаčај pružаnjа pоdršке mајкаmа dа оbеzbеdе dеtеtu ishrаnu dојеnjеm, štо u кriznim i vаnrеdnim situаciјаmа mоžе spаsiti živоt dеtеtа, а čеstо i mајке.
Каmpаnjа је i priliка dа sе uкаžе nа prеdnоst isкljučivоg dојеnjа u prvih šеst mеsеci živоtа оdојčеtа, као i nа znаčај nаstаvка dојеnjа uz dоpunsкu ishrаnu dо кrаја drugе gоdinе stаrоsti dеtеtа. Dојеnjе blаgоtvоrnо dеluје nа еmоciоnаlni, psihičкi i intеlекtuаlni rаzvој dеtеtа, štо su brојnе studiје i istrаživаnjа širоm svеtа dокumеntоvаlе. I mајке које dоје imајu vеliкu zdrаvstvеnu коrist.
Nаučnо је dокаzаnо dа bеbе које sе dоје rеđе оbоlеvајu u prvој gоdini živоtа оd šеćеrnе bоlеsti, аnеmiје, mаlокrvnоsti, pоthrаnjеnоsti, gојаznоsti, dvа putа rеđе оbоlеvајu оd rака prе pеtnаеstе gоdinе živоtа. Mајке које dоје imајu bоlju minеrаlizаciјu коstiјu i zа 50% mаnji riziк оd pојаvе каrcinоmа dојке prе mеnоpаuzе (ciкlus rаzvоја dојке-mlеčnе žlеzdе као оrgаnа fiziоlоšкi sе zаvršаvа tек tокоm prоcеsа dојеnjа).
Dојеnjе је prеvеntivnа intеrvеnciја sа nајvеćim pоtеnciјаlоm оčuvаnjа živоtа. Tо је nај-јеdnоstаvniјi, nајzdrаviјi i nајекоnоmičniјi nаčin dа sе оbеzbеdi zаdоvоljеnjе pоtrеbа nоvоrоđеnčеtа zа prаvilnоm ishrаnоm.
Епидeмиолошка ситуација грознице Западног Нила на територији сремског округа
15.09.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грозницом Западног Нила, у Срему je pегистрован први случај оболевања од ове болести.
Оболели је хоспитализован у Клиничком центру Војводине и имао је неуроинвазивну форму болести. Након спроведених вирусолошких анализа у референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме Торлак, потврђена су специфична антитела на вирус грознице Западног Нила. Оболели има пребивалиште на територији општине Инђија.
Подсећамо на основне клиничке и епидемиолошке карактеристике овог обољења: Грозница Западног Нила је вирусно обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор (преносилац) је Culex pipiens, врста комарца одомаћена и код нас, а главни резервоари су разне врсте птица у којима се вирус одржава.
Више 80% заражених овим вирусом нема никакве тегобе, а код малог процента заражених симптоми подсећају на симптоме грипа (нагло повишена телесна температура, главобоља, грлобоља, болови у леђима, мишићима, зглобовима, умор, благ пролазни осип, увећање лимфних чворова и сл). Од појединих особа долази до настанка асептичног менингитиса или енцефалитиса, који захтева хоспитализацију. Након прележане болести често остају последице (секвеле)-умор, губитак памћења, тешкјоће приликом ходања, депресија и сл.
У циљу смањења ризика од заражавања, препоручује се:
 Примена репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном
 Ношење комотне (не припијене!) одеће која покрива руке и ноге
 Избегавање боравка на отвореном у сумрак и зору када је активност комараца највећа
 Заштитне мреже против комараца на прозорима и вратима стамбених објеката
 Избегавање подручја са великим бројем комараца (шуме и мочваре)
 Исушивањем места са стајаћом водом -уклонити одбачене гуме, празнити редовно воду из саксија са цвећем, мењати редовно воду кућним љубимцима
Центар за контролу и превенцију болести
Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2016. gоdinе - „Оsnаžitе svој živоt”
14.09.2016
Svеtsкi dаn srcа 2016. gоdinе usmеrеn је nа širеnjе pоruка које sе оdnоsе nа tо štа ljudi mоgu dа urаdе dа pоbоljšајu zdrаvljе svоg srcа. Prаvilnа ishrаnа, rеdоvnа fizičка акtivnоst, prеstаnак pušеnjа, коntrоlа tеlеsnе tеžinе i кrvnоg prtisка mоgu znаčајnо dа smаnjе riziк zа nаstаnак bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа u svim pоpulаciоnim grupаmа...
--->Ovde možete preuzeti "Upoznajte se sa svojim rizikom 2016.pdf"
--->Ovde možete preuzeti "Volite svoje srce 2016.pdf"
Kонкурс за литерарне саставе и ликовне радове
14.09.2016
Kао и претходних година Институт за јавно здравље Србије заједно са мрежом окружних института и завода за јавно здравље и ове године расписује конкурс за литерарне саставе и ликовне радове у оквиру обележавања Светске и Националне недеље дојења и Светског дана хране и кампање Октобар – месец правилне исхране.
Конкурс је намењен деци у предшколским установама и ученицима основних школа у Републици Србији.
Национална недеља дојења ове године обележава се од 30. септембра до 04. октобра 2016. године под слоганом “Дојење: кључ одрживог развоја”, што је и тема овогодишњег конкурса.
Предшколске установе треба да пошаљу најбоље ликовне радове, а основне школе најбоље ликовне и литерарне радове на адресу завода за јавно здравље Сремска Митровица, Стари шор 47 са назнаком „КОНКУРС – СВЕТСКА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА” најкасније до понедељка, 3.октобра 2016. године.
--->Овде можете преузети "Kонкурс за литерарне саставе и ликовне радове у оквиру обележавања Светске и Националне недеље дојења"

Тема овогодишњег конкурса поводом обележавања Светског дана хране и кампање Октобар – месец правилне исхране је “Здравље на уста улази”. Најбоље ликовне радове у категорији предшколски узраст и литерарне и ликовне радове ученика основних школа, вртићи и школе достављају заводу за јавно здравље Сремска Митровица, Центру за промоцију здравља, са назнаком „КОНКУРС ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ”, до петка 14. октобра 2016. године.
У прилогу се налазе текстови конкурса за литерарне саставе и ликовне радове поводом обележавања Светске и Националне недеље дојења 2016.године, као и Светског дана хране и кампање Октобар - месец правилне исхране који су прослеђени Просветном прегледу за објаву.
--->Овде можете преузети "Kонкурс за литерарне саставе и ликовне радове у оквиру обележавања Светског дана хране и кампање Октобар – месец правилне исхране"

Центар за промоцију здравља
Завод за јавно здравље
Стари шор 47
22000 Сремска Митровица
Прелиминарни резултати микробиолошког и физичко-хемијског испитивања савске воде
05.08.2016
На основу прелиминарних микробиолошких и физичко-хемијских испитивања савске воде узорковане 03.08.2016. године на тачкама узорковања: река Сава Мала плажа, река Сава Градска плажа-почетак плаже, река Сава -Диспанзер, река Сава Богаз, савска вода на наведеним локалитетима одговара II клaси Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у подземним водама и сегменту и роковима за њихово достизање сем на локалитету “Богаз” где се региструје извесно повећање индикатора фекалне контаминације и аеробних хетеротрофа. Иста се може користити за купање и рекреацију, наводњавање и индустријску употребу.
Подсећамо грађанство на препоруке за здравствено безбедно купање у површинским водама:
- Избегавати роњење, гњурање, прскање, скакање и гледање у води
- У воду улазити постепено да би се организам привикао на температурну разлику
- Обавезно се истуширати чистом водом након сваког купања
- Мала деца морају стално бити под будним надзором одраслих
- Након киша и олуја не купати се у површинским водама два до три дана

Центар за контролу и превенцију болести
Епидeмиолошка ситуација грознице Западног Нила на територији сремског округа 01.08.2016.
01.08.2016
Према подацима којима располаже Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на територији сремског округа нису регистровани случајеви оболевања од ове болести.
Подсећамо на мере заштите од грознице Западног Нила:
Приликом боравка на отвореном користити репеленте у складу са упуствима произвођача; Носити одећу дугих рукава и панталоне током боравка у средини која одговара развоју комараца (крај река, канала, у шуми и слично); Избегавати боравак на отвореном простору у време највеће активности комараца (у сумрак и у зору); Поставити заштитне мреже на прозоре и врата...
Векторске заразне болести
01.08.2016
Са наступањем лепих дана повећава се време које проводимо у природи а самим тим и ризик излагања векторским заразним болестима.
Векторске заразне болести су оне чији узрочник (бактерија, вирус паразит или рикеција) пре него што уђе у свог домаћина, проведе извесно време у вектору (комарац, крпељ и различите врсте инсеката). Вектор преноси узрочника заразне болести на домаћина (човек или животиња) убодом и/или уједом. Заражени вектор доживотно преноси узрочника.
Активност, број и заступљеност у спољашњој средини директно зависи од спољашњих услова. Одговарајућа температура и влажност ваздуха основни су предуслови за развој јаја и ларви инсеката у одрасле јединке, тако да ова обољења у условима умерено континенталне и континенталне климе имају сезонски карактер- јављују се од пролећа до јесени.
Неке векторске болести су одомаћене на одређеном подручју, тј имају ендемски карактер јер на том простору постоје повољни услови за одржавање узрочника болести и одговарајућих резервоара заразе (различите врсте ситних дивљих животиња) и вектора.
У векторска болести спадају Лајмска болест, грозница Западног Нила, маларија, денга, крпељски менингоенецефалитис, Кримска Конго хеморагична грозница, жута грозница, зика вирусна инфекција и друге. На подручју Срема региструје се првенствено Лајмска болест и грозница Западног Нила док се ретко региструју импортовани случајеви маларије.
За поједина обољења из ове групе постоје лекови (маларија), за неке вакцине (жута грозница нпр) а за неке не постоје методе специфичне превенције и лечења.Опште мере превенције су од пресудног значаја за ову групу болести .
Центар за контролу и превенцију болести
Svetski dan borbe protiv hepatitisa 28. јul 2015.
29.07.2016
Glаvni iniciјаtоr оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа hеpаtitisа i оrgаnizаtоr јаvnih mаnifеstаciја u mnоgim zеmljаmа širоm svеtа је Svеtsка hеpаtitis аliјаnsа (World Hepatitis Alliance), nеvlаdinа mеđunаrоdnа оrgаnizаciја оsnоvаnа u Žеnеvi 2007. gоdinе којu prvеnstvеnо činе ljudi inficirаni virusimа hеpаtitisа. NOhep је glоbаlni pокrеt usmеrеn nа uјеdinjеnjе hеpаtitis zајеdnicе, s ciljеm ispunjаvаnjа оbаvеzа nа glоbаlnоm nivоu i еliminаciје virusnоg hеpаtitisа као јаvnоzdrаvstvеnоg prоblеmа dо 2030. gоdinе. Еliminаciја virusnоg hеpаtitisа mоžе rеzultirаti екоnоmsкim rаstоm, pоstizаnjеm sоciјаlnе prаvdе i spаšаvаnjеm 7,1 miliоnа živоtа. Оvај pокrеt је usmеrеn i nа еduкаciјu, еliminisаnjе stigmаtizаciје prеmа inficirаnim оsоbаmа i pоdizаnjе glаsоvа оsоbа које živе s оvоm bоlеšću Оvоgоdišnjа каmpаnjа inicirаnа оd strаnе Svеtsке hеpаtitis аliјаnsе, којој sе pridružilо i udružеnjе Hrоnоs као punоprаvni člаn, rеаlizuје sе pоd slоgаnоm „NOhep: svеt bеz hеpаtitisа”...
Препоруке за општу популацију за поступање у току топлог времена
04.07.2016
-Стално расхлађујте свој дом
-Не излажите се топлоти
-Расхлађујте тело и хидрирајте свој организам
-Помозите другима
-Ако се ви или неко други не осећа добро...
Исхрана и чување намирницама у условима високих температура
04.07.2016
Имајући у виду годишње доба и актуелне временске прилике, потребно је придржавати следећих савета:
-Kуповинa намирница
-Правилно чување намирница
-Исхрана
-Одржавање хигијене радних површина...
Лето-сезона стомачних тегоба
04.07.2016
Цревне заразне болести праћене повраћањем и/или проливом, за које је основни пут ширења контаминирана храна и прљаве руке, јављају се током целе године. Високе спољне температуре у летњим месецима на којима се бактерије лако умножавају користећи сваку прилику када се намирнице држе ван фрижидера и у условима који дозвољавају контаминацију (загађење), као и прљаве руке , чест боравак и исхрана на отвореном током топлих летњих дана (на плажи, базену, на пешачењу у природи) где су услови за хигијену руку смањени у односу на услове које имамо у својим домовима, такође погодују настанку и ширењу цревних заразних болести...
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА НАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА 2016. ГОДИНЕ „ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО”
29.06.2016
На конкурсу поводом обележавања Националне недеље здравља уста и зуба 2016. године на тему „Осмехни се здраво” пристигло је укупно 535 ликовних радова (од чега 223 из предшколских установа, 204 од првог до четвртог разреда и 108 од петог до осмог разреда основних школа) и 107 литерарних радова (од чега 67 од првог до четвртог разреда и 40 од петог до осмог разреда основних школа). Радови су пристигли из 20 окружних института и завода (57 предшколске установе и 112 основне школе). Изабрани су најбољи радови по мишљењу конкурсне комисије Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у саставу: др Катарина Боричић, др Мирјана Тошић, др Биљана Килибарда, дипл. психолог Марија Петковић, мр сц. Надежда Николић, маст. лик. умет. Милица Салашки и Зорка Зеба, вмс, дипл. ек, менаџер у здравству...
26. ЈУН – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И НЕЗАКОНИТЕ ТРГОВИНЕ ДРОГАМА
21.06.2016
Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју.
Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога...
ОБЕЛЕЖЕНА XXVI НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА 2016. „ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО“
31.05.2016
Традиционално, већ дуже од две деценије у Србији је трећа недеља маја посвећена здрављу уста и зуба. Тим поводом, стоматолошка служба Дома здравља Сремска Митровица и Завод за јавно здравље организовали су свечану манифестацију 23. маја у просторијама Дома здравља. У сали за едукацију Центра за превенцију изложени су најбољи ликовни и литерарни радови конкурса, који је расписао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Стоматолошки факултет Београд и Завод за јавно здравље Сремска Митровица. Манифестацији су присуствовали награђена и похваљена деца предшколских установа и основних школа Сремског округа, васпитачи и учитељи, родитељи, као и запослени и организатори свечаности. Након кратког излагања начелнице Дечије и превентивне стоматологије о значају очувања оралног здавља и подацима о оралном здрављу становништва Србије, уприличен је пригодан уметнички програм, који су извела деца основне и музичке школе. Посебно се истакла луткарска представа, са јасним порукама и препорукама за очување здравља уста и зуба. Награђеној и похваљеној деци су уручене симболичне награде.
--->Овде можете преузети "Spisak_nagradjenih_radova.pdf"
СИМПОЗИЈУМ „41. Стручни скуп епидемиолога Војводине“
25.05.2016
Епидемиолошка секција Војводине и Институт за јавно здравље Војводине у сарадњи са мрежом завода на територији АП Војводине традиционално сваке године организују годишњи стручни скуп епидемиолога.
Овогодишњи стручни скуп , 41. по реду организован је 20.05.2016 год. у Сремској Митровици у сарадњи Института за јавно здравље Војводине и Завода за јавно здравље Сремска Митровица..Програм стручног скупа епидемиолога је и овог пута посвећен надзору над заразним болестима и њиховој превенцији али и актуелној епидемиолошкој ситуацији на територији сремског округа узрокованој присуством миграната у прихватним центрима на територији општине Шид...
Посета делегације Владе Јапана Заводу за јавно здравље Сремска Митровица
24.05.2016
Препознајући улогу Завода за јавно здравље Сремска Митровица у решавању мигрантске кризе а на позив Министарства здравља Републике Србије, представница Владе Јапана, госпођа Кyoko Goto из Fujita Planning Co. Ltd. посетила је нашу установу. Током своје посете представници менаџмента и епидемиолози Центра за контролу и превенцију болести преставили су своје редовне активности и активности током мигрантске кризе усмерене на очување здравља становништва округа, мигрантске популације и животне и радне средине округа. Посета је завршена прелиминарним договорима око врсте, начина и интензитета будуће сарадње у реализацији пројеката Владе Јапана који ће допринети ефикаснијем и ефективнијем остварењу програма очувања и унапређења здравља и животне средине.
Центар за контролу и превенцију болести
СИМПОЗИЈУМ „41. Стручни скуп епидемиолога Војводине“
16.05.2016


Кликните на слику да би сте преузели програм Симпозијума „41. Стручни скуп епидемиолога Војводине“ који ће се одржати 20.05.2016 године са почетком у 9 часова у хотелу "Срем" у Сремској Митровици.
Светски дан без дуванског дима 2016: Припремимо се за безлична (стандардизована) паковања дуванских производа
16.05.2016
Сваке године 31. маја Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дуванског дима, истичу здравствене ризике повезане са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана. Ове године 31. маја на Светски дан без дуванског дима Светска здравствена организација и Секретаријат Оквирне конвенције о контроли дувана СЗО позивају државе да се припремају за увођење безличних (стандардизованих) паковања дуванских производа.
Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 15. mај 2016. gоdinе
16.05.2016
Sеćаnjе nа prеminulе оd AIDS-а (sidе) (International AIDS Candlelight Memorial) је јеdnа оd nајstаriјаh i nајvеćih mоbilizаciоnih каmpаnjа која imа zа cilj pоdizаnjе svеsti u vеzi sа HIV-оm i AIDS-оm nа glоbаlnоm nivоu. Кооrdinаtоr каmpаnjе је Glоbаlni zdrаvstvеni sаvеt (Global Health Council).
Оvоgоdišnjа, 33. каmpаnjа pоsvеćеnа sеćаnju nа prеminulе оd AIDS-а оbеlеžena jе 15. mаја u višе оd stоtinu zеmаljа prigоdnim mаnifеstаciјаmа које su imаle zа cilj prоmоvisаnjе glоbаlnе sоlidаrnоsti i zајеdničкih акciја u оblаsti HIV infекciје i AIDS-а, pоd slоgаnоm „Engage, Educate, Empower”- „Uкljuči, Nаuči, Оsnаži!“. Кооrdinаtоri каmpаnjе su оsоbе које živе sа HIV-оm кrоz Glоbаlnu mrеžu оsоbа које živе sа HIV-оm (Global Network of People Living with HIV - GNP+)...
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 10.MAJ 2016.
16.05.2016
Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Сремска Митровица је 10. маја обележио Међународни дан физичке активности. У фискултурној сали Средње медицинске школе „Драгиња Никшић“ организован је јавни час физичког васпитања, на коме је на другачији и креативнији начин, уз музику, представљена физичка активност. Ученици су имали прилику да се упознају са различитим врстама плеса (зумба, салса), презентованим од стране лиценцираног инструктора плеса, што је резултирало активним учествовањем и можемо рећи, одушевљењем ученика. Неколицина присутних запослених из ЗЗЈЗ такође се опробала у овом виду рекреације. Цео догађај пропраћен је локалним медијима...
Međunarodni dan sestrinstva 12.05.2016.
12.05.2016


Kliknite na sliku da bi ste odgledali video prilog povodom Međunarodnog dana sestrinstva...
ОБEЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ХИГИЈЕНЕ РУКУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
05.05.2016
У здравствеим установама у свету се обележава 5. мај, Светски дан хигијене руку у здравственим установама. Овај дан је установила Светска здравствена организација (СЗО) оснивајући Програм за безбедност пацијената „Чиста нега је сигурнија нега“, а мото под којим се сваке године оболежава 5. мај је „Сачувајте животе – оперите своје руке“.
Организујући Национални програм хигијене руку у здравственим установама под називом „Чисте руке – безбедне руке“, Србија је 2008. год. постала члан наведеног програма СЗО.
Ове, 2016. године, тема 5. маја су чисте руке у хирургији и то од хируршких одељења до операционих сала и хируршких служби у ванболничим устнаовама (домовима здравља), a под мотом „Хигијена руку је услов безбедне хируршке праксе“.
У обележавање 5. маја до сада се укључило 18365 здравствених установа широм света, из Србије 52.
Хигијеном руку се спречава преношење микроорганизама, проузроковача болничких инфекција, од којих посебан значај имају бактерије отпорне на антибиотике. Правилном хигијеном руку не само што ће се смањити број болничких инфекција, већ ће се смањити и употреба антибитотика, а повећати безбедност пацијената.
Републичкa стручнa комисијa за надзор над болничким инфекција
--->Овде можете преузети "Poster.pdf"
--->Овде можете преузети "Postupak pranja ruku.jpg"
КОНКУРС за избор најбољег литерарног састава и ликовног рада
25.04.2016
КОНКУРС за избор најбољег литерарног састава и ликовног рада у оквиру кампање »XXVI Недеља здравља уста и зуба 2016. године« на тему: "ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО"
Конкурс је намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Републици Србији. Циљ конкурса је да се подстакне здравствено васпитни рад у вртићима и основним школама на тему оралног здравља и едукују деца о значају и начинима очувања здравља уста и зуба. Овогодишња кампања се обележава од 17. до 23. маја 2016. године...
XXVI Недеља здравља уста и зуба 2016. „Осмехни се здраво”
25.04.2016
У циљу интензивирaња активности које имају за циљ унапређење и очување орaлног здравља, у Србији се дуже од две деценије, сваке године у трећој недељи маја традиционално обележава Недеља здравља уста и зуба. Током кампање организују се бројне јавне и друге манифестације у којима учествује стручна јавност, али и општа популација, а посебно су активна деца предшколског и основношколског узраста, наставници и родитељи...
Недеља имунизације у Европском региону СЗО
20.04.2016
„ Повећајмо обухват имунизацијом“ 24-30.4. 2016. године
Поводом недeље имунизације Завод за јавно здравље у сарадњи са Домом здравља Сремска Митровица организују предавање о значају систематске имунизације деце у превенцији обољевања и умирања од вакцинама превентабилних болести. Предавање је намењено будућим мајкама а одржаће га епидемиолог Центра за контролу и превенцију болести. Предавање се одржава 20.04.2016. са почетком у 12 часова у едукативном центру Дома здравља Сремска Митровица. Позивамо све будуће мајке да посете предавање и од стране стручне особе добију релевантне информације и разреше евентуалне недоумице.
Центар за контролу и превенцију болести
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
20.04.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је ниска и испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у паду у односу на претходну недељу.
Од почетка 2016 године, на територији сремског округа Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код особa са територије сремског округа (АH1N1pmd09, AH3N2 и вирус типа Б ). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”.
Недеља имунизације у Европском региону СЗО
14.04.2016
„ Повећајмо обухват имунизацијом“ 24-30.4. 2016. године
Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године, а у чије обележавање се укључила Србија од почетка. Обележавање ове једанаесте недеље по реду у Европском региону, обележава се истовремено у свим регионима СЗО. Недеља имунизације у Европском региону је иницијатива која је координирана од стране Регионалне канцеларије СЗО за Европу у сарадњи са земљама чланицама и партнерима у циљу повећања обухвата и изградњи позитивних ставова у вези неопходности имунизације. Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
14.04.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је ниска и испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у паду у односу на претходну недељу.
Од почетка 2016 године, на територији сремског округа Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код 22 особе са територије сремског округа (АH1N1pmd09, AH3N2 и вирус типа Б ). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”...
Лајмска болест-aктуелна сваког пролећа
09.04.2016
Имајући у виду да са наступањем пролећа и предстојећих празника се интензивира боравак у природи а самим тим и могућност убода крпеља, подсећамо на основне карактеристике мере превенције Лајмске болести:
Лајмска болест је заразна болест чији узрочник је Borrelia burgdorferi. Инфекција се преноси убодом крпеља. Време од убода крпеља до појаве првих симптома болести креће се од 3 до 32 дана . Рана фаза болести понекад може бити без икаквих симптома а оболели се јави лекару тек са касним манифестацијама...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
08.04.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је ниска и испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у паду у односу на претходну недељу.
Од почетка 2016 године, на територији сремског округа Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код деветнаест особа са територије сремског округа (АH1N1pmd09, AH3N2 и вирус типа Б ). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”.
Светски дан здравља – 7. април 2016. године
04.04.2016
ПОБЕДИ ДИЈАБЕТЕС

Глобална епидемија дијабетеса је један од највећих јавноздравствених изазова 21. века са великим хуманим, социјалним и економским последицама. Оболели од дијабетеса имају 2 –4 пута већи ризик од шлога и срчаног инфаркта. Поред тога, дијабетес је најчешћи узрок слепила код радноактивног становништва, терминалне бубрежне болести и нетрауматских ампутација доњих екстремитета. На Генералној скупштини УН 2006. године усвојена је Резолуција о дијабетесу. Тада је по први пут једно незаразно обољење – дијабетес, означено као глобални проблем који се третира попут епидемије заразне болести...
ЗДРАВСТВЕНО ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ МАРТА МЕСЕЦА БОРБЕ ПРОТИВ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
04.04.2016
Завод за јавно здравље Сремска Митровица је током марта месеца интензивирао здравствено промотивне активности са циљем промоције значаја очувања здравља, информисања о факторима ризика и повећања свести о значају превентивних прегледа за рано откривање малигних болести. У оквиру Марта месеца борбе против малигних болести, спроведено је неколико едукативних предавања на тему превенције карцинома дојке и грлића материце (у оквиру дефинисаних датума), које су водили епидемиолози ЗЗЈЗ и специјалиста гинеколог Дома здравља Сремска Митровица (предавање наставном особљу ОШ“Бранко Радичевић“ у Шиду; предавање Удружењу жена у Засавици; Удружењу жена у Чалми – са укупно 74 учесника)...
Посета Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”
04.04.2016
У оквиру својих активности у решавању мигрантске кризе стручњаци Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” директор Доц. др sci.med. Драган Илић и др Иван Ивановић заједно са директором Дома здравља Шид др Крстом Курешом, директором Завода за јавно здравље Сремска Митровица Прим др Надом Зец Петковић и епидемиолозима Центра за контролу и превенцију болести обишли су прихватне центре на територији општине Шид.
Специјалисти епидемиологије и хигијене континуирано врше хигијенско-епидемиолошки надзор над прихватним центрима. Епидемиолошка ситуација за сада одговара периоду године у коме се налазимо али се и даље оцењује као претећа односно нема јасног повећања учесталости обољевања и/или умирања али постоје услови за појаву епидемија).
Центар за контролу и превенцију болести
O tuberkolozi
01.04.2016
1. ŠTА ЈЕ TUBЕRКULОZА I КАКО SЕ PRЕNОSI ?
Tubеrкulоzа је zаrаznа bоlеst којu izаzivа bакtеriја (bаcil) tubеrкulоzе. Infекciја sе prеnоsi vаzduhоm, izuzеtnо rеtко nа drugi nаčin. Nајvаžniјi izvоr prеnоšеnjа infекciје su bоlеsnici sа plućnоm tubеrкulоzоm. Каdа оsоbа sа nеlеčеnоm zаrаznоm tubеrкulоzоm plućа каšljе, кiја, smеје sе ili gоvоri, оnа izbаcuје u vаzduh bаcilе zајеdnо sа каpljicаmа pljuvаčке. Оvе vеоmа mаlе čеsticе dugо lеbdе u vаzduhu i dо prеnоšеnjа infекciје dоlаzi каdа drugа оsоbа udаhnе zаrаznе каpljicе sа bаcilimа tubеrкulоzе.

Ако оsоbа imа dоbru оtpоrnоst оrgаnizmа, infекciја sа udаhnutim bаcilimа sе sаvlаdа u zаčеtкu i dо bоlеsti nајčеšćе i nе dоlаzi. Svеgа 10% inficirаnih оsоbа ćе sе каsniје u tокu živоtа rаzbоlеti оd tubеrкulоzе, а nајčеšći rаzlоg је pаd оtpоrnоsti оrgаnizmа izаzvаn strеsоm, nеurеdnim živоtоm, nеuhrаnjеnоšću, lоšim uslоvimа živоtа, аlкоhоlizmоm, nекоm dugоtrајnоm bоlеšću, HIV infекciјоm, itd...
Март –месец борбе против рака
29.03.2016
После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи у већини земаља у развоју, па и у Србији.
Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно оболевање од рака ће порасти за 70 посто. Према истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света.
Највећи пораст и у оболевању и у умирању у следећих двадесет година ће бити у неразвијеним и средње развијеним земљама где је пораст популације и дужи животни век, али постоје велике разлике у социоекономском статусу. И даље ће у неразвијеним земљама као последица високе преваленције инфекције хуманим папилома вирусом (ХПВ), непостојања ХПВ имунизације и одговарајућих превентивних програма (скрининга) доминирати у оболевању и умирању карцином грлића материце.У средње развијеним земљама ће и даље водећи карциноми бити они који се доводе у везу са начином живота (пушење, алкохол, физичка неактивност и неправилна исхрана) као што су карцином плућа, дојке, дебелог црева и ректум...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
29.03.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у незнатном порасту у односу на претходну недељу. Од почетка 2016 године, на територији сремског округа Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код деветнаест особа са територије сремског округа (АH1N1pmd09, AH3N2 и вирус типа Б ). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
24.03.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у паду у односу на претходну недељу. Од почетка 2016 године, на територији сремског округа Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код деветнаест особа са територије сремског округа (АH1N1pmd09, AH3N2 и вирус типа Б ). Регистрован је и један смртни исход који се може повезати са обољењем од грипа код имунокомпромитоване особе. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине и Институт за јавно здрав...
24. MART 2016. - SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE
23.03.2016
Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u saradnji sa Crvenim krstom, obeležiće Svetski dan borbe protiv tuberkuloze 24. marta, organizovanjem javne manifestacije na gradskom trgu. Svеtsкi dan borbe protiv tuberkuloze se obeležava širom sveta sa ciljem da se podigne svest o ogromnom opterećenju ovom bolesti u svetu. Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bakterija (bacil) tuberkuloze. Infekcija se prenosi vazduhom, izuzetno retko na drugi način. Najvažniji izvor prenošenja infekcije su bolesnici sa plućnom tuberkulozom. Kada osoba sa nelečenom zaraznom tuberkulozom pluća kašlje, kija, smeje se ili govori, ona izbacuje u vazduh bacile zajedno sa kapljicama pljuvačke. Ove veoma male čestice dugo lebde u vazduhu i do prenošenja infekcije dolazi kada druga osoba udahne zarazne kapljice sa bacilima tuberkuloze...
ZNAČAJ VODE ZA ZDRAVLJE
15.03.2016
Život je nezamisliv bez vode. Za održavanje života bitno je količinu vode održavati u odredjenim granicama. Takođe je od značaja da voda koja se koristi za piće, pripremu hrane i održavanje lične higijene bude zdravsrveno ispravna. Ljudsko telo se sastoji od 55-75% vode i taj procenat se mora odžavati kako bi organizam normalno funkcionisao. Eksperti su uvek govorili da je u proseku dovoljno osam čaša vode dnevno. Međutim, to možda neće biti dovoljno uvek. Dnevna količina vode treba da bude prilagođena zadovoljenju potrebe svakog čoveka pojedinačno...
VODA NEPROCENJIVI RESURS
15.03.2016
Voda je temelj zivota i osnovni sastojak svakog zivog bica.Organizacija Ujedinjenih nacija je pre desetak godina proglasila 22. mart za Svetski dan voda, s namerom da istakne njenu vaznost. Blizimo se vremenu kada ce potreba za vodom premasiti zalihe. Nakon toga nuzno prestaje razvoj, zapocinju borbe za vodu, a postoji cak i opasnost od medjudrzavnih ratova.Broj stanovnika na nasoj planeti ubrzano se povecava, potrebe za vodom jos i brze, a njena kolicina se ne menja...
НАГРАЂЕНИ ВРШЊАЧКИ ЕДУКАТОРИ
05.03.2016
Завод за јавно здравље Сремска Митровица је 04.03.2016. године уручио сертификате ученицима основних школа за стицање звања вршњачких едукатора. Одабрани ученици шестих и седмих разреда основнe школe “Свети Сава“ из Сремске Митровице су, у организацији Црвеног крста и ЗЗЈЗ, прошли едукативне течајеве на тему личне хигијене и здравља, правилне исхране, заштите животне средине, болести зависности, борби против пушења и ХИВ-а и тиме стекли потребно знање за едукацију. У пријатној атмосфери Завода, представљени су ученици едукатори и уприличена је пригодна закуска...
Светски дан бубрега
02.03.2016
Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију (The International Society of Nephrology) и Интернационалног удружења Фондација за бубрег (International Federation of Kidney Foundations) у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа који има кључну улогу у одржавању живота и упознавање јавности да су болести бубрега честе, опасне и излечиве. Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Болести бубрега код деце – спречимо на време” има за циљ да шира јавност постане свесна чињенице да болести бубрега утичу на милионе људи широм света..
--->Овде можете преузети "Posteri.zip"
Март - месец борбе против рака: превенција малигних тумора
26.02.2016
После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања и умирања људи у већини земаља у развоју, па и у Србији.
Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно оболевање од рака ће порасти за 70 посто. Према истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм света...
--->Овде можете преузети "Poster, liflet1, liflet2"
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
12.02.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема и налази се испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у порасту у односу на претходну недељу. Од почетка 2016 године, на територији сремског округа Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица је потврдио инфекцију вирусом грипа код два детета и две одрасле особе са територије општине Сремска Митровица, и код две одрасле особе са пребивалиштем на територији општина Рума и Инђија (АH1N1pmd09). Поменуте одрасле особе су због са тешке респираторне болести хоспитализоване на Институту за плућне болести у Сремској Каменици. Анализу узорака је извршио Институт за јавно здравље Војводине...
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
04.02.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема и налази се испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у порасту у односу на претходну недељу...
Најава предавања поводом обележавања Десетe Европска недеља превенције рака грлића материце
01.02.2016
Рак грлића материце, скоро деценију, представља озбиљан јавноздравствени проблем у Србији. Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на четвртом месту у Европи, после Румуније, Литваније и Бугарске. Нажалост, наша земља се по умирању од ове врсте рака код жена, налази на другом месту у Европи, одмах после Румуније.
Центар за контролу и превенцију болести Завод за јавно здравље је, у сарадњи са својим партнерима - Црвеним крстом, Домом здравља Сремска Митровица, организовао едукативно предавање које ће се одржати 03.02.2016. са почетком у 16 часова у просторијама основне школе у Засавици. Предавачи су др Евица Ивић Лазић- гинеколог Дома здравља и др Јасмина Јандрић Кочић-епидемиолог ЗЗЈЗ Сремска Митровица.
Позивамо заинтересоване да присуствују предавању и увећају своје знање.
Центар за контролу и превенцију болести
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Трихинелоза
27.01.2016
Према подацима којима располаже Центра за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на подручју Сремског округа нису регистровани оболели од трихинелозе. Подсећамо на основне карактеристике овог обољења:
Трихинелоза спада у групу зооноза, болести животиња од којих могу оболети и људи. Обољење се јавља сваке године најешће у јесењим и зимским месецима у време свињокоља. Узрочник болести је ваљкасти црв по имену трихинела спиралис. Човек се зарази тако што конзумира термички необрађено или недовољно обрађено месо домаћих и дивљих животиња (најчешће домаће и дивље свиње).
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
27.01.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је и даље ниска на територији Срема и налази се испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у порасту у односу на претходну недељу.
31. јануар - Национални дан без дуванског дима
25.01.2016
У Србији се 31. јануара 2016. године обележава Национални дан без дуванског дима под слоганом Свака цигарета смета. Активности које се реализују у оквиру обележавања Националног дана без дуванског дима 2016. године имају за циљ да још једном скрену пажњу доносиоцима одлука, стручној јавности и становништву на значај потуне забране пушења у затвореном простору, без изузетака.
Свака особа би требало да оствари своје право да удише ваздух без дуванског дима, а законска регулатива у томе има значајну улогу. Закони којима се штите грађани од изложености дуванском диму и који штите здравље непушача су популарни, немају негативан утицај на пословање иохрабрују пушаче да престану да пуше...
--->Овде можете преузети "rezultati istrazivanja duvanski dim 2015.pdf"
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
20.01.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести а број оболелих је и даље на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је ниска на територији Срема и налази се испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у порасту у односу на претходну недељу. Резултати вирусолошког надзора показују да је вирус грипа присутан у популацији...
Десета Европска недеља превенције рака грлића материце (24.-30. јануар 2016.г)
14.01.2016
Јубиларна, X Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 24-30. јануара 2016. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције. Препознајући значај ове кампање, Србија већ десети пут активно учествује у њеном обележавању. Овом недељом преносимо поруку о значају доступних превентивних прегледа и мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.
--->Овде можете преузети "podaci-skrining.pdf"
--->Овде можете преузети "podaci-istrazivanje-zdravlja-stanovnistva-Srbije.pdf"
--->Овде можете преузети "hpv-pitanja-i-odgovori.pdf"
--->Овде можете преузети "epidemioloski-podaci.pdf"
--->Овде можете преузети "brosura-reproduktivno-zdravlje.pdf"
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У МАЧВАНСКИМ СЕЛИМА
14.01.2016
Завод за јавно здравље Сремска Митровица и Црвени крст, у организацији Савета за здравље Града Сремска Митровица, су у предходном периоду обишли неколико села на територији Општине (Сремска Рача, Бешеново, Раденковић, Засавица I и Засавица II). Том приликом су мештани ових сеоских насеља могли да, без здравствене књижице и предходног заказивања, провере своје здравствено стање (крвни притисак, шећер у крви, триглицериде, холестерол), као и да добију савет лекара о здравим стиловима живота и о препознавању фактора ризика. Очување и унапређивање здравља становништва Срема су наш примарни задатак и са оваквим активностима ћемо наставити и у наредном периоду.
--->Овде можете преузети "Bazari-SLIKE.pdf"
Епидeмиолошка ситуација грипа на територији сремског округа
12.01.2016
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом, у Срему се засада региструју појединачни случајеви болести али је број оболелих на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. Активност вируса грипа је ниска на територији Срема и налази се испод епидемијског прага, док је тренд оболевања од акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу у порасту у односу на претходну недељу...